Informace č.: 83- 2016 (Posuzování nároku na příspěvek na zvláštní pomůcku)

Vážení přátelé,

nedávno jsme řešili případ jedné rodiny, která si zažádala o příspěvek na stropní zvedací zařízení pro těžce postiženého syna.  Jednalo se o žádost na příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky podle § 9, zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Posuzující orgán odmítl přiznat dávku s odůvodněním, že se jedná o případ, který je v rozporu s Přílohou k zákonu č. 329/2011 Sb., část II. zdravotní stavy vylučující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku. V písmenu a) bodu II. se uvádí, že kontraindikace k poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku je také duševní poruchy, poruchy chování a poruchy intelektu se závažnou poruchou, s narušením rozpoznávacích a ovládacích schopností, stavy závislosti na návykové látce nebo návykových látkách, způsobují-li nemožnost užívání pomůcky. Toto zamítnutí bylo z našeho pohledu precedentní, protože, pokud by bylo uplatňováno Úřady práce obecně, tak by to vedlo k tomu, že osoby s kombinovanými vadami, to je například těžké pohybové postižení a současně těžké mentální postižení, by vlastně nemohly obdržet příspěvek na nákup zvláštních pomůcek. Je to samozřejmě nesmysl. Posuzující orgán pravděpodobně vycházel z teze, že klient si sám ovládá taková zařízení, jako je například stropní závěsný systém. To samozřejmě v mnoha případech není pravda, protože tyto systémy velmi často ovládá pečující osoba, které se velmi usnadní péče o závislou osobu. Při jednání na Generálním ředitelství Úřadu práce jsme se shodli na tom, že takový postup je chybný. Pracovníci GŘ nám přislíbili, že zapracují do metodiky pro posuzování nároku na příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky, aby posuzování bylo zaměřeno především na funkčnost pořizovaného zařízení pro závislou osobu a nikoliv skutečnost, zda ji může ovládat. 

Vážení přátelé, pokud byste se sami setkali s takovýmto případem, nebo se Vám přímo taková situace stala, je potřeba, abyste se okamžitě odvolali s uvedenou argumentací, případně oslovili GŘ Úřadu práce. Pokud byste neuspěli s odvoláním, tak se okamžitě obraťte na poradnu Národní rady osob se zdravotním postižením ČR.

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel