Informace č.: 84 - 2016 (byty zvláštního určení)

Vážení přátelé,

v příloze Vám posílám dopis, který jsem včera poslal všem poslankyním a poslancům v Poslanecké sněmovně. Dopis se týká novely občanského zákoníku, který bude Poslanecká sněmovna projednávat na schůzi, která začíná v úterý 6. 9. 2016. 

NRZP ČR usiluje o to, aby byl změněn § 2301 občanského zákoníku, který upravuje nakládání s byty zvláštního určení. To je tzv. bezbariérovými byty. Dnešní právní stav je takový, že pokud zemře pronajímatel bytu zvláštního určení, tak jeho rodinní příslušníci musí byt vyklidit do 3 měsíců, přičemž u ostatních bytů je tato lhůta dvouletá. Naší snahou je, aby tato lhůta byla prodloužena na 12 měsíců, a odůvodnění našeho návrhu naleznete v přiloženém dopise. 

Vážení přátelé, obracíme se na Vás se žádostí, abyste nám pomohli přesvědčit poslance ve Vašem regionu, aby někdo z nich podal návrh na prodloužení lhůty pro vyklizení bytu zvláštního určení na 12 měsíců. Konkrétní pozměňovací návrh je uveden na konci dopisu. Prosím, napište svým poslancům a požádejte je o tuto spolupráci. Bylo by také vhodné, kdybyste navštívili svého poslance, a to v pondělí 5. 9. 2016, kdy jsou tzv. poslanecké dny a poslanci jsou často ve svých regionálních kancelářích. Tato změna by především pomohla osobám blízkým, které pečují o svoje blízké a často jsou bez zaměstnání. Při úmrtí osoby, o kterou pečují, se dostávají do neřešitelné situace. 

Předem Vám děkujeme za Vaši ochotu oslovit poslance. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel