Informace č.: 92 - 2016 (Komplexní novela zákona č. 329/2011 Sb.)

Vážení přátelé,

 

v příloze Vám posílám návrh novely zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Návrh novely vypracovala legislativa NRZP ČR ve spolupráci s poslanci KDU-ČSL. Novela zákona bude příští týden podána v Poslanecké sněmovně a měla by zahájit legislativní proces. Novela obsahuje řadu změn a výrazným způsobem mění charakter zákona, který byl přijat v době úřadování ministra J. Drábka na MPSV ČR. Již tehdy jsme proti tomuto zákonu měli mnoho výhrad. Očekávali jsme, že současná vláda přijde s vlastním návrhem novely zákona o poskytování dávek OZP. Bohužel se tak nestalo, tak jsme se do toho pustili sami.

Základní systémovou změnou našeho návrhu je zrušení posuzování příjmu žadatele o příspěvek na zvláštní pomůcku, pokud žadatel nežádá, aby byl zproštěn 10%ní spoluúčasti. Současně se navrhuje zcela zrušit posuzování příjmů osob, které žijí ve společné domácnosti s žadatelem o příspěvek na zvláštní pomůcku. Dosud je každá žádost o příspěvek posuzována tak, že se jak žadatel, tak i osoby s ním žijící ve společné domácnosti, posuzují z hlediska příjmů podle zákona o hmotné nouzi. Odmítáme princip, který byl vložen do zákona minulou vládou, že stát pomůže osobám se zdravotním postižením pouze v případě, že jsou chudí. Pokud mluvíme o vyrovnání startovní čáry pro OZP, tak pořízení zvláštní pomůcky je nezbytným předpokladem tohoto vyrovnání. Současně navrhujeme zrušení povinnosti, aby osoby žijící ve společné domácnosti se žadatelem o příspěvek, měly povinnost Úřadu práce dokládat osobní údaje. Pouze v případě, že žadatel bude žádat zároveň s příspěvkem také, aby mu byla prominuta 10%ní spoluúčast, bude pouze žadatel posuzován podle zákona o hmotné nouzi, zda má nárok na upuštění od 10%ní spoluúčasti.

Mimo toto základní systémové opatření navrhujeme další úpravy zákona, jako například zvýšení příspěvku na mobilitu pro držitele průkazu ZTP/P na 600,- Kč měsíčně, rozšíření přílohy zákona, kde jsou uvedeny jednotlivé diagnózy, opravňující nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku, a to o těžkou obliteraci cév dolních končetin s výrazným funkčním postižením, dále pak o vady a nemoci srdce s prokázanou chronickou oběhovou nedostatečností i při zavedené léčbě a dále navrhujeme rozšířit seznam diagnóz o objektivně prokázanou dechovou nedostatečnost těžkého stupně. Dále navrhujeme zkrácení lhůty pro opětovné poskytnutí příspěvku na pořízení motorového vozidla, a to z 10 na 7 let. Navrhujeme snížit limit pro nárok na příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky, jejíž cena bude vyšší než 8000,- Kč. V současné době je tento příspěvek přiznáván až u pomůcek, jejíž cena činí nejméně 24 000,- Kč. Dále navrhujeme zvýšení hranice příjmů žadatele na 12 ti násobek životního minima při žádosti o upuštění od povinnosti 10%ní spoluúčasti.

Vážení přátelé, novela obsahuje i další ustanovení, jež by měla zlepšit dostupnost zvláštních pomůcek. Důležité je, zda se nám nyní podaří získat ve vládě i v Poslanecké sněmovně dostatečnou podporu, aby návrh zákona byl projednáván poměrně rychle. Zákon musí být schválen ještě v tomto volebním období, jinak by musel být podán znovu. Předpokládáme, že budeme muset jednat s jednotlivými poslanci a poslaneckými kluby, ale i s představiteli vlády, aby tomuto zákonu dali svojí podporu. Předpokládáme také, že se obrátíme i na Vás, kteří dostáváte naše informace, abyste nám pomohli argumentačně přesvědčit jednotlivé poslance k podpoře novely zákona.

V příloze naleznete kompletní text novely zákona č. 329/2011 Sb., i s důvodovou zprávou.

Přeji Vám všechno dobré 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel