Informace č.: 100 - 2016 (teze koordinované rehabilitace)

logo_opz

 

 

 

 

 

 

Vážení přátelé,

v příloze Vám posílám teze koordinace rehabilitace osob se zdravotním postižením. V úterý 11. 10. 2016 se uskutečnilo jednání na MPSV ČR ke koordinaci rehabilitace. Gestorem tohoto tématu na MPSV ČR je paní náměstkyně Ing. Iva Merhautová MBA. 

NRZP ČR vítá, že se toto téma opět vrací na jednání, i když jsme přímo na schůzce konstatovali, že legislativní úprava koordinované rehabilitace již určitě nebude provedena v tomto volebním období. Paní náměstkyně Iva Merhautová tento náš názor nijak nerozporovala. Považuje však za důležité, aby téma koordinované rehabilitace bylo co nejvíce diskutováno a připraveno pro příští volební období, kde by mohly být provedeny další základní systémové změny v této oblasti. 

Předložené teze vycházejí z materiálu, který byl připravován po roce 2010 bývalým náměstkem Davidem Kafkou. Jedinou výraznější změnu spatřujeme ve skutečnosti, že koordinace rehabilitace by spadala pod OSSZ, a tudíž by nebyla v kompetenci Úřadu práce, jak se původně uvádělo. 

Teze prakticky neřeší financování koordinované rehabilitace, což je samozřejmě největší problém. NRZP ČR je přesvědčena o tom, že bez vyřešení finanční stránky koordinované rehabilitace není možné postoupit v přípravě systému dopředu. NRZP ČR je přesvědčena, že základní podmínkou financování koordinované rehabilitace je, že v ČR bude standardní úrazové pojištění, tak jako je to ve všech zemích EU. V ostatních zemích právě úrazové pojištění financuje koordinovanou rehabilitaci. 

Vážení přátelé, pokud budete mít připomínky k tezím, které Vám v příloze posíláme, prosím, abyste nám připomínky poslali nejpozději do pátku 21. 10. 2016, a to na adresu

Přeji Vám všechno dobré. 

S pozdravem 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel