Informace č.: 106 - 2016 (XVIII. RS +Nabídka MV)

logo_opz

 

 

 

 

 

 

Vážení přátelé,

dne 3. 11. 2016 se uskutečnilo jednání XVIII. Republikového shromáždění NRZP ČR. Hlavním bodem bylo projednání programu NRZP ČR na léta 2017 – 2020, který Vám posíláme v příloze.

Jednání se účastnila řada významných hostů v čele s místopředsedou Vlády ČR Pavlem Bělobrádkem, ministrem pro rovné příležitosti Jiřím Dienstbierem. Jednání se účastnili také někteří poslanci a zástupci ministerstev školství, zdravotnictví a práce a sociálních věcí. V odpoledních hodinách proběhla dlouhá diskuse, do které se zapojili všichni přítomní hosté a velká část delegátů. Diskuse se vedla hlavně o příspěvcích na zvláštní pomůcky, o financování sociálních služeb, podpoře zaměstnávání OZP, inkluzivním vzdělávání a dalších tématech. 

Delegáty velmi mrzela neúčast paní ministryně Michaely Marksové, protože toto ministerstvo je v mnoha ohledech stěžejní v problematice zdravotního postižení. Dokument byl schválen všemi přítomnými delegáty a teď je na nás, abychom se jej pokusili v co největší míře naplnit. 

Vážení přátelé, v příloze Vám dále posíláme oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení personálního rozvoje a psychologických služeb. V přiloženém dokumentu máte podrobnosti výběrového řízení. Pracovní místo je zcela bezbariérové a bylo by vhodné, aby zde pracovala osoba se zdravotním postižením. Nabídky posílejte přímo na jméno paní Libuše Kapralíková, a to buď poštou, nebo osobně. Případně můžete poslat nabídku datovou schránkou. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel