Informace č.: 111 - 2016 (dotazník inkluzivního vzdělávání)

logo_opz

 

 

 

 

 

 

Vážení přátelé, 

od 1. 9. 2016 je účinná novela zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Při prosazování této novely se NRZP ČR velmi angažovala, protože máme zájem na tom, aby žáci a studenti se zdravotním postižením měli co nejlepší podmínky k řádnému vzdělávání a mohli se tak uplatnit ve společnosti. Uvedená novela zákona významným způsobem posílila prvky společného vzdělávání dětí a žáků se zdravotním postižením v hlavním vzdělávacím proudu. Považujeme za důležité, po několika měsících po účinnosti zákona, provést analýzu jak se tyto změny projevují v konkrétní denní praxi. Proto se na Vás obracíme se žádostí o zaslání Vašich zkušeností s inkluzivním vzděláváním. Zajímají nás hlavně konkrétní zkušenosti z praktického života. Proto nás zajímají Vaše zkušenosti:

 

-          s čím jste se setkali při vzdělávání žáků se zdravotním postižením?

-          co považujete za důležité zlepšit?

-          jak se projevují podpůrná opatření pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami?

-          jak školy přistupují k aplikaci podpůrných opatření?

-          jak je to s asistenty pedagoga?

-          změnil se přístup Školských poradenských center při stanovování stupně podpůrných opatření? A další..

 

NRZP ČR v současné době řeší nezbytné poskytování zdravotnických úkonů ve školách pro děti a žáky, kteří potřebují v době vyučování v běžné škole podávání například inzulínu, léků či jiných nezbytných lékařských úkonů. Rádi bychom s paní ministryní školství Kateřinou Valachovou podrobně projednali naše zkušenosti, tak aby se odstranila různá omezení a nebo, aby v některých oblastech došlo k úpravě dosavadních opatření. Toto hodnocení bychom chtěli stihnout ještě v předvánočním období.

Vážení přátelé, dovolujeme si Vás požádat o zaslání Vašich poznatků z oblasti inkluzivního vzdělávání nejdéle do pátku 2. prosince. Vaše poznatky prosím posílejte na adresu

S pozdravem 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR
Tel:  266 753 421

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel