Informace č.: 112 - 2016 (nový číselník inkontinentních pomůcek)

logo_opz

 

 

 

 

 

 

Vážení přátelé,

v  minulém týdnu se uskutečnilo jednání s VZP ČR ve věci úhrady inkontinentních pomůcek. Jednání s vedením VZP se účastnila paní Dagmar Žitníková, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, pan Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb a pan Václav Krása, předseda NRZP ČR. 

Od 1. 12. 2016 bude na stránkách VZP zveřejněn nový číselník inkontinentních pomůcek. Společně jsme prosazovali několik bodů, které mají zajistit, aby nedošlo novým číselníkem ke zhoršení situace osob s inkontinencí. Proto jsme požadovali, aby nám před oznámením nového číselníku VZP umožnila ještě připomínkovat návrh, abychom mohli navrhnout případné korekce. Dále jsme požadovali, aby s novým číselníkem inkontinentních pomůcek vyslovily souhlas odborné společnosti a byla provedena analýza dopadů na klienty – pacienty, abychom byli seznámeni s metodikou stanovení nejméně ekonomicky náročné varianty. To znamená, měli bychom znát, proč konkrétní výrobek nebo skupina výrobků byla vybrána jako nejméně ekonomicky náročná varianta. Upozornili jsme na to, že efektivita těchto výrobků může být zjišťována na základě několika způsobů hodnocení. 

VZP ČR vyšla našim požadavkům vstříc. Měli jsme možnost ještě do včerejšího dne podat případné připomínky k návrhu číselníku úhrady inkontinentních pomůcek. Současně jsme se shodli na tom, že VZP ČR prověří jednotlivé výrobky i jinými výkonnostními kritérii než které nyní používá. Způsobů hodnocení inkontinentních pomůcek je několik variant. VZP používá metodu měření efektivity tzv. MDS. My jsme požadovali, aby byly použity i jiné metody měření. Dohodli jsme se, že v lednu 2017 se uskuteční další schůzka, kde bychom měli být seznámeni s analýzou dopadů nového číselníku na klienty – pacienty. Dále vedení VZP slíbilo, že v těch případech, kdy zdravotnické prostředky mají i sociální dopad na pacienty, kteří je používají, budou jednotlivé návrhy a změny konzultovány s NRZP ČR, a to jako s organizací, která věrohodně zastupuje pacientské organizace. Prostředky, které mají širší sociální dopad, jsou například inkontinentní pomůcky, invalidní vozíky, chodítka a podobně. Samozřejmě, že NRZP ČR nemůže připomínkovat číselníky léků a podobných přípravků. 

Vážení přátelé, pokud budete mít nějaké poznatky z této oblasti, budeme rádi, když nám je sdělíte na adresu

Přeji Vám všechno dobré. 

S pozdravem 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel