Informace č.: 115 - 2016 (Výzva - přístupnost staveb)

logo_opz

 

 

 

 

 

 

Vážení přátelé,

NRZP ČR má neustále řadu poznatků o tom, že při výstavbě dopravních systémů a budov, které jsou určeny pro veřejnost, není dodržována legislativa, která stanoví parametry přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, tedy obecně pro osoby se zdravotním postižením. Přístupnost staveb upravuje stavební zákon a prováděcí vyhláška č. 398/2009 Sb. 

Dostáváme podněty o tom, že tyto právní předpisy nejsou často dodržovány, a to i u staveb, které jsou financovány z Evropských fondů nebo veřejných rozpočtů ČR. Problém spočívá především v tom, že není žádný orgán, který by měl posuzovat bezbariérové úpravy staveb. Jedinou organizací, která se systematicky snaží dohlížet nad dodržováním právních předpisů v oblasti přístupnosti staveb, je členská organizace NRZP ČR Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR (NIPI). 

Vážení přátelé, neustále apelujeme na MMR ČR, ale i další vládní představitele, aby byl zřízen orgán, který by měl na starosti dohled nad dodržováním právních předpisů v oblasti přístupnosti staveb. Doposud jsme však s naší argumentací neuspěli. Rozhodli jsme se proto vytipovat několik staveb, jejichž výstavba je financována z veřejných prostředků nebo prostředků EU, a u kterých nebyly dodrženy předpisy o jejich přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením. 

Vážení přátelé, obracíme se na Vás se žádostí o pomoc v této věci. Pokud jste byli svědky nebo máte zkušenosti, že takto se plýtvá s veřejnými prostředky a stavby nesplňují zákonná ustanovení o přístupnosti staveb, prosíme Vás, abyste nás na takovou stavbu upozornili. Chtěli bychom případně podat žaloby na konkrétní investory, ale i státní orgány. Domníváme se, že není možné již tolerovat, aby na stavby, nesplňující parametry přístupnosti, byla dále vydávána stavební povolení, aby byly financovány z veřejných prostředků a nakonec zkolaudovány. 

Vážení přátelé, tyto poznatky prosím posílejte na adresu . Pokud budete mít k dispozici nějaké fotografie a technické výkresy konkrétní stavby, tak byste nám velmi pomohli. Sbírat tyto poznatky budeme až do konce roku 2016.

Přeji Vám všechno dobré

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel