Informace č.: 2 - 2017 (Směrnice EU 2016-2102 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru)

logo_opz

 

 

 

 

 

 

Vážení přátelé, 

v příloze Vám posílám směrnici Evropského parlamentu a Rady EU 2016/2102 ze dne 26. 10. 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru. Tato směrnice upravuje podobu webových stránek a aplikací pro veřejný sektor. Netýká se soukromých a komerčních subjektů. Směrnice musí být ještě implementována do našeho národního zákonodárství. 

Vážení přátelé, posíláme Vám její znění pouze na vědomí ve formátu PDF s tím, že je možné si směrnici dohledat i v jiném formátu na následujícím odkazu:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.327.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2016%3A327%3ATOC na stránkách EU, kde je potřeba zadat správnou jazykovou verzi směrnice. 

Samozřejmě budeme dbát na to, aby směrnice byla co nejdříve transponována a byla účinná i na našem území. 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása

předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel