Informace č.: 4 - 2017 (Nová publikace ve statistice sociálního zabezpečení)

logo_opz

 

 

 

 

 

 

Vážení přátelé, 

přeposílám Vám informaci Českého statistického úřadu. 

Český statistický úřad zveřejnil na svých webových stránkách elektronickou publikaci z oblasti statistiky sociálního zabezpečení pod názvem Vybrané údaje o sociálním zabezpečení za rok 2015 (Katalogový kód: 190029-16)

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

 

 

Elektronická verze publikace v plném rozsahu včetně tabulek v Excelu je k dispozici na následujícím odkazu:

https://www.czso.cz/csu/czso/vybrane-udaje-o-socialnim-zabezpeceni-2015

Publikace přináší čtenářům základní informace z vybraných oblastí sociálního zabezpečení. Údaje v publikaci jsou rozděleny do sedmi kapitol: Důchodové pojištění, Nemocenské pojištění, Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče, Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdravotním postižením a příspěvek na péči, Vybrané terénní a ambulantní sociální služby, Zařízení sociálních služeb a Evropský systém jednotných statistik sociální ochrany (ESSPROS).

Každá kapitola obsahuje analyticko-metodickou textovou část doplněnou grafy a tabulkovou část. Kromě údajů za rok 2015 jsou v návaznosti na dostupná data předkládány také časové řady. U většiny oblastí sociálního zabezpečení jsou prezentovány údaje o celkových výdajích a počtech příjemců či vyplácených dávek, které jsou dále tříděny podle typů dávek, podle kraje bydliště příjemců, podle pohlaví a dalších charakteristik. V kapitolách o sociálních službách jsou mimo jiné zveřejněny základní ekonomické ukazatele a počty uživatelů (klientů) jednotlivých sociálních služeb. Závěrečná kapitola poskytuje přehled o výdajích na sociální zabezpečení podle mezinárodně metodicky upraveného a srovnatelného systému jednotných statistik sociální ochrany ESSPROS.

Údaje zveřejněné v této publikaci byly získány převážně ze zdrojů Ministerstva práce a sociálních věcí a České správy sociálního zabezpečení a jsou doplněny informacemi z dalších datových zdrojů.

Věřím, že Vám, či případně Vašim kolegům, poskytne tato publikace řadu zajímavých informací. Pokud máte jakékoliv otázky nebo poznámky k zveřejněným údajům, prosím, neváhejte mě nebo mé kolegy zodpovědné za statistiky v této oblasti kontaktovat. Velmi uvítáme jakékoliv Vaše náměty na vylepšení našich statistik.

 

S pozdravem

 

Helena Chodounská

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel