Informace č.: 8 - 2017 (novela zákona č. 329/2011 + nabídka zaměstnání)

logo_opz

 

 

 

 

 

 

Vážená přátelé,

v informaci č. 108/2016 ze 7. 11. 2016 jsme Vás informovali o stanovisku vlády k Poslaneckému návrhu poslanců Víta Kaňkovského, Jana Bartoška a Jaroslava Zavadila na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Je to návrh zákona, který iniciovala NRZP ČR, a který by měl významně změnit současnou podobu dávek na zvláštní pomůcky a dále by měl řešit i zvýšení příspěvku na mobilitu. 1. února 2017 je tento návrh zákona zařazen pevně k projednání v prvním čtení jako tisk 935. Poslanecká sněmovna by zákon měla projednat v odpoledních hodinách. Již od začátku roku probíhají intenzivní jednání mezi MPSV ČR, poslanci, kteří podali zákon, a NRZP ČR o upřesnění některých ustanovení zákona tak, aby zákon byl přijat co největším počtem poslanců a nebyly komplikaci při jeho projednávání. Zatím není jasné, v jaké výši bude zvýšen příspěvek na mobilitu. Je shoda na tom, že o konečné výši příspěvku na mobilitu rozhodnou poslanci svým hlasováním, přičemž se předpokládá zvýšení příspěvku minimálně o 100,- korun. Asi nejdůležitější věcí, která je na pevno dohodnuta, je, že při posuzování nároku u příspěvku na nákup motorového vozidla a u příspěvků na kompenzační pomůcky se již nebude testovat majetek společně posuzovaných osob žadatele, a to ani při žádosti o odpuštění 10%ní spoluúčasti. To považujeme za zcela zásadní věc. Nadále se bude testovat příjem společně posuzovaných osob pouze v případě, kdy je podána žádost o příspěvek na nákup motorového vozidla, nebo, kdy žadatel o příspěvek na kompenzační pomůcku bude žádat o odpuštění 10%ní spoluúčasti. Pokud nebude žádat o odpuštění 10%ní spoluúčasti, nebude se provádět ani příjmový test společně posuzovaných osob. Návrh zákona obsahuje zkrácení doby o opětovnou žádost o příspěvek na nákup motorového vozidla z 10 na 7 let. Návrh zákona obsahuje i další ustanovení, která jsou ve prospěch osob se zdravotním postižením, která se ještě upřesňují, a proto Vás o nich budeme informovat, až budou na pevno dohodnuta. 

Vážení přátelé, přivítali bychom, kdybyste oslovili poslance ve Vašich regionech, aby tisk 935 při projednávání 1. února 2017 podpořili. Předpokládá se, že zákon vstoupí v platnost od 1. 1. 2018, ale to jen v případě, že se podaří ukončit jeho projednávání v Poslanecké sněmovně i Senátu do voleb, které se uskuteční v říjnu letošního roku. Proto je v našem zájmu, aby zákon byl projednán co nejdříve. 

Vážení přátelé, v informaci č. 6/2017 jsme Vás informovali, že Ministerstvo vnitra hledá pracovníky se zdravotním postižením, kteří by mohli nastoupit do státní služby na toto ministerstvo. Byly zřízeny nové bezbariérové prostory na pracoviště na adrese Na Pankráci 72, Praha 4. 

Ministerstvo vnitra ČR na svých internetových stránkách, http://www.mvcr.cz/vyberova-rizeni-mv.aspx, zveřejňuje nabídku volných služebních míst.  V popisu nabízeného služebního místa je většinou uvedeno, zda je, či není místo vhodné pro OZP. 

Na obsazení volného služebního místa se koná výběrové řízení podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, to znamená, že se každý zájemce o volné služební místo přihlásí na výběrové řízení. (Po kliknutí na řádek „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ“ se rozbalí soubory obsahující text oznámení o vyhlášení výběrového řízení a soubory s přílohami pro přihlášení do výběrového řízení). 

Postup, jakým se má zájemce přihlásit do výběrového řízení je uveden v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Ke konci textu je uveden telefonní a e-mailový kontakt na personalistu, který poskytne bližší informace. 

Vážení přátelé, pokud máte zájem pracovat ve státní službě, máte příslušné vzdělání, neváhejte a přihlaste se do výběrového řízení.  

Přeji Vám všechno dobré  

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel