Informace č.: 9 - 2017 (Pozvání na předávání cen MOSTY za rok 2016 v Hradci Králové)

logo_opz

 

 

 

 

 

 

Vážení přátelé, 

13. ledna 2017 předsednictvo NRZP ČR provedlo nominace pěti projektů v jednotlivých kategoriích ceny NRZP ČR MOSTY za rok 2016. Do jednotlivých kategorií bylo přihlášeno celkem 44 projektů. Z nominovaných projektů bude v každé kategorii vybrán vítězný projekt, který bude vyhlášen na slavnostním předávání cen MOSTY, které se uskuteční 16. března 2017 od 15 hodin v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. Nominovány byly v jednotlivých kategoriích tyto projekty:

 

I. kategorie – cena pro instituci veřejné správy

 

Domov pro seniory Háje, p. o. – za přístup v péči o klienty trpící Parkinsonovou nemocí. 

Magistrát hl. města Prahy – za digitální mapu přístupnosti budov a veřejných prostor pro osoby s omezenou schopností pohybu, za podporu systémových a rozvojových projektů sportu handicapovaných a za aktivní spolupráci při zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 

Město Ostrov – za poskytování mimořádného příspěvku z rozpočtu města těžce zdravotně postiženým dětem. 

Městská část Praha 17 Řepy – za dlouhodobý sociální program, který je zaměřen na terénní pomoc obyvatelům městské části. 

Olomoucký kraj – za zpřístupňování meziměstské autobusové dopravy v Olomouckém kraji. Všechna nově pořízená vozidla zajišťující dopravní obslužnost Olomouckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou musí být bezbariérové. 

 

II. kategorie – cena pro nestátní subjekt

 

ASEKOL, a. s. – za projekt Koruna za Kilo, který propojuje šíření osvěty o ekologické recyklaci elektrozařízení a podpory zaměstnávání osob s handicapem

Centrum provázení 2018 – za aktivity ve prospěch rodin pečujících o děti se vzácným onemocněním, těžkým zdravotním postižením nebo předčasně narozené děti a dětí s nízkou porodní hmotností.

Divadelní soubor Slunovrat (Sdružení rodičů při Speciálních školách, z. s.) – za činnost divadelního souboru, složeného výhradě z herců s mentálním postižením.

Labská stezka, z.s. – za projekt "Labská cyklotrasa od pramene k moři napříč Evropou bez bariér".

Vítej… o.p.s. (Komunitní centrum pro osoby s autismem) – za provoz chráněného bydlení pro dospívající a dospělé osoby s autismem.

 

III. kategorie – cena pro osobnost hnutí osob se zdravotním postižením

 

Jiří Čeloud – za mimořádné sportovní a cestovatelské výkony a motivační kampaně. 

František Mencner – za dlouholetou aktivní činnost v péči o zdravotně postižené v okrese Jeseník. 

prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D. – za osvětovou činnost a rozvoj rovných práv osob se zdravotním postižením při integraci v oblasti vzdělávání žáků a studentů se zdravotním postižením. 

Tereza Růžičková – za projekt „Nevypusť duši“, jehož cílem je boření mýtů a zlepšení prevence v oblasti duševního zdraví. 

Jan Zykmund – za vedení chráněné dílny, jenž zaměstnává okolo 130 osob a za jeho přístup k osobám se zdravotním postižením. 

 

IV. kategorie – zvláštní cena

 

Antonín Pokorný – za dlouhodobou práci na zlepšení mobility osob se zdravotním postižením a to formou programů automobilek na vytváření produktů, které umožňují osobám se ZP bezpečné řízení motorového vozidla. 

Josef Procházka – za propojení světa postižených se světem zdravých a organizování akcí pro seniory. 

Jiří Suchánek – za práci instruktora soběstačnosti na spinální jednotce v Krajské nemocnici Liberec. Osobním příkladem a zkušenostmi pomáhá při léčbě pacientů po poškození míchy. 

Doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc. – za odborné doškolování nevidomých a slabozrakých masérů ve zdravotnických metodách rehabilitace. 

PaeDr. Blanka Veškrnová – za založení sdružení Práh a aktivní podporu lidí s duševním onemocněním v Jihomoravském kraji.

 

Vážení přátelé, budeme velmi rádi, když se účastníte tohoto slavnostního aktu. Jako hudební doprovod vystoupí folková skupina Lokálka, pan Laďa Kerndl, pan Radek Žalud a klavírista Petr Bazala.

Vážení přátelé, připomínáme Vám, že je nezbytné účast každé osoby písemně potvrďte do 10. 3. 2017 na emailové adrese .

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel