Informace č.: 10 - 2017 (výzkum)

logo_opz

 

 

 

 

 

 

Vážení přátelé, 

přeposílám Vám e-mail od prof. Mgr. PaedDr. Jana Michalíka, Ph.D. a prosím Vás, abyste se výzkumu opravdu věnovali a případně jej přeposlali na ty rodiny, o kterých víte, že mají děti se zdravotním postižením. Tým pana profesora Michalíka dělá vždy velmi kvalitní výzkumy, které se dají využít k další argumentaci se státní správou. 

Děkuji Vám za spolupráci a přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

 

Vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové,

obracím se na Vás s velkou prosbou o rozeslání přiloženého odkazu k dotazníku, který mapuje situaci rodičů, kteří se dozvídají závažnou a nepříznivou zdravotní diagnózu svého dítěte.

Cílem výzkumu je shromáždit dostatečné množství respondentů, aby bylo možno, na základě zjištěných informací, postoupit v jednání o úpravě tohoto stavu v ĆR do budoucna.

Obracím se  na Vás, kolegyně a kolegy, představitele pacientských organizací, organizací sdružujících osoby se zdravotním postižením, lékaře, rodiče, všechny, kterým není lhostejný osud pečujících rodičů.

Dotazník je umístěn na tomto webovém odkazu:

http://centrumprovazeni.cz/dotaznik

Prosím Vás proto, v mezích Vašich možnosti, o osobní podporu distribuce a oslovení potenciálních respondentů. A to např. přímým rozesláním Vašim členům, klientům, rodinám, umístěním odkazu na Váš web apod.

V rámci dotazníku je uvedena i informace o tom jak a kdy budeme distribuovat výsledky, tak, aby každý z účastníků měl i zpětnou vazbu o výsledcích svého zapojení do výzkumu. A tedy zjištění, jak rodiče u nás vnímají svou situaci při sdělování nepříznivé zdravotní diagnózy jejich dítěti.

 

S velkým poděkováním

 

prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.

Univerzita Palackého v Olomouci a Společnost pro mukopolysacharidosu

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel