Informace č.: 12 - 2017 (novela zákona č. 329/2011 + publikace "Malý průvodce pomoci neslyšícím v rozvojových zemích")

logo_opz

 

 

 

 

 

 

Vážení přátelé,

včera 1. 2. 2017 projednala v prvním čtení Poslanecká sněmovna námi iniciovanou novelu zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Jak už asi víte, návrh podali poslanci V. Kaňkovský, J. Bartošek a J. Zavadil. Návrh bez problémů prošel v prvním čtení. Ze 102 přítomných poslanců hlasovalo pro propuštění návrhu zákona do druhého čtení 101 poslanců. Poslanecká sněmovna současně zkrátila lhůtu pro projednání zákona ve výborech na 40 dní. To znamená, že již v únoru bude o návrhu jednat Výbor pro sociální politiku. Do návrhu zákona bude načten komplexní pozměňovací návrh, na kterém jsme se dohodli s MPSV ČR tak, aby zákon mohl projít bez nějakých komplikací Poslaneckou sněmovnou. V Poslanecké sněmovně najdete návrh zákona jako tisk 935. Můžete si najít i rozpravu v rámci prvního čtení. 

Vážení přátelé, obdrželi jsme od pana Romana Lupoměského, ředitele z.s. Neslyšící s nadějí, nabídku nové publikace „Malý průvodce pomoci neslyšícím v rozvojových zemích“. Publikaci ocení rozvojoví pracovníci i studenti, kterým ukáže nové udržitelné rozvojové cíle v kontextu zranitelných skupin, do kterých spadají zdravotně postižení včetně sluchově postižených. Proto se intenzivně snažíme prosadit různé možnosti pro zlepšení situace sluchově postižených v těchto zemích, především zlepšení kvality a dostupnosti tlumočnických služeb pro neslyšící a rozvoj znakového jazyka. 

Autor Roman Lupoměský pracuje v rozvojové organizaci Neslyšící s nadějí. Sám je neslyšící, jeho rodiče i prarodiče jsou neslyšící. Problematiku neslyšících ve společnosti vnímá do hloubky a v knize čtenářům přibližuje některé ze svých cest a zážitků, dobrých i smutných.

Brožura 60 strany, 99,- Kč, ISBN 978-80-270-1015-8  

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel