Informace č.: 19 - 2017 (pozměňovací návrh - hmotná nouze)

Vážení přátelé,

zjistili jsme, že v zákoně č. 367/2016, kterým se novelizuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi je poměrně závažná chyba, a to v souvislosti s tzv. veřejnou službou, kterou musí příjemci životního minima absolvovat, aby jim životní minimum nebylo kráceno. Novela zákona stanoví, že osobami, u kterých se nepožaduje zvyšování příjmů vlastní prací – tedy např. veřejnou službou, jsou osoby ve III. a II. stupni invalidity. Bohužel, mezi tyto vyjmuté skupiny osob již nepatří osoby, které jsou v I. stupni invalidity, přičemž v předchozích úpravách vždy i tyto osoby byly považovány za osoby, které jsou vyjmuty z povinnosti veřejné služby. 

NRZP ČR považuje tuto věc za velmi problematickou, protože rozdíl mezi I. a II. stupněm invalidity může být jen několik procent a záleží spíš na posuzovateli míry invalidity. Proto jsme se rozhodli oslovit senátory, aby do novely zákona o hmotné nouzi zapracovali drobný pozměňovací návrh, který by tuto chybu napravil.

Vážení přátelé, v příloze Vám posílám pozměňovací návrh, který jsme poslali senátorkám a senátorům zdravotně sociálního výboru a požádali je o předložení na plenárním zasedání Senátu, které by mělo začít 8. 3. 2017. 

Byli bychom velmi rádi, kdybyste sami oslovili svoje senátory ve svých bydlištích a upozornili je na tento pozměňovací návrh, ve kterém je vše důkladně vysvětleno pro Vaši argumentaci. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel