Informace č.: 26 - 2017 (novela zákona o sociálních službách+EET+dopravní obslužnost)

Vážení přátelé,

ve středu 22. 3. 2017 projednávala Vláda ČR opět velkou novelu zákona o sociálních službách. Jednání o návrhu zákona znovu přerušila a bude se zákonem pravděpodobně zabývat na svém dalším jednání. Zásadní problém novely zákona o sociálních službách je skutečnost že do návrhu zákona se včleňuje velká část činností spojená se sociálně právní ochranou dětí. S tím má řada ministerstev ale i dalších organizací zásadní problém a nesouhlasí s tímto postupem. Bohužel paní ministryně Michaela Marksová trvá na tom, aby část agendy sociálně právní ochrany dětí byla začleněna do zákona o sociálních službách. Zdá se, že tak jak jsme odhadovali, že zákon nebude již v tomto volebním období projednán, se stává skutečností. Včera Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil pořad dubnové schůze Poslanecké sněmovny a logicky tam nemohl zařadit novelu zákona o sociálních službách, když ji vláda dosud neprojednala. Je zcela jisté, že návrhy zákonů, které nebudou projednány v prvním čtení na dubnové schůzi Poslanecké sněmovny, již nebudou z časových důvodů projednány.

 

Ve čtvrtek 23. 3. 2017 jednal Vládní výbor pro zdravotně postižené občany a zabýval se dvěma zásadními záležitostmi. První věcí, kterou VVZPO projednal, byla elektronická evidence tržeb u nevidomých OSVČ. Tento podnět jsme obdrželi od spolku nevidomých masérů, ale i od dalších subjektů. Již jsme v této věci jednali s panem ministrem Andrejem Babišem a další jednání ještě budou pokračovat. U nevidomých podnikajících osob je problém v tom, že není zařízení, které by mohly tyto osoby používat k EET tak, aby bylo spolehlivé, aby jej nevidomí mohli bez problémů používat, a aby měli i kontrolu, že doklad byl vystaven správně. Problém je i ve vlastním přihlášení se, protože elektronické prostředí EET na Ministerstvu financí není přizpůsobeno pro nevidomé osoby. VVZPO přijal v této věci usnesení, ve kterém žádá Ministerstvo financí, aby připravilo nařízení vlády, které vyčlení nevidomé OSVČ a hluchoslepé OSVČ dočasně z evidence tržeb. Je možné, že do budoucna se najde systém, jak problém evidence tržeb u těchto postižení bude řešen, proto jsme navrhli pouze dočasné vyčlenění. V příštím týdnu budou ještě probíhat další jednání s Ministerstvem financí.

 

VVZPO se zabýval také problematikou přístupnosti železniční dopravy, a to v souvislosti s postupnou liberalizací trhu v železniční dopravě. Na drahách nyní provozuje drážní dopravu více subjektů a je nezbytné zajistit, aby všechny subjekty dodržovaly směrnici EU č. 1371/2007. Základní rozpor mezi Ministerstvem dopravy a NRZP ČR je v povinnosti zajistit přepravu OZP na komerčních tratích. V ČR, tak jako v jiných zemích, existuje přeprava, která se jmenuje závazek veřejné služby a v zásadě stát či kraje nakupují od dopravců množství dopravy, aby zajistilo dopravní obslužnost pro své obyvatele. Tyto dopravní služby v tzv. závazku musí dopravce zajistit tak, aby mohl přepravovat i imobilní osoby. Pokud jde o komerční tratě, to je o jízdy, které nenakupuje stát ani kraje, ale provozovatelé drážní dopravy je realizují, protože jsou pro ně ekonomicky výhodné, tak Ministerstvo dopravy ČR tvrdí, že na tyto jízdy se směrnice EU ani naše předpisy nevztahují ve vztahu k přepravě OZP. NRZP ČR má jiný právní názor. VVZPO přijal v této věci usnesení, které doporučuje MD ČR přijmout taková opatření, aby noví dopravci používali vozy, které splňují standardy pro přepravu lidí se zdravotním postižením. Dále VVZPO žádá MD ČR, aby předložilo do příštího jednání výboru jednoznačný výklad právních předpisů, zda se platnost Evropských předpisů o přepravě lidí se zdravotním postižením v železniční dopravě vztahuje také na komerční provozovatele železniční dopravy. Diskuse se také vedla o meziměstské autobusové dopravě, kde většina dopravců dosud nepoužívá nízkopodlažní autobusy. Podle našich poznatků většina krajů, které zpravidla tuto dopravu nakupují, chce prosadit, aby v příštích smlouvách s dopravci, které by měly být uzavírány v roce 2019, již byla zakotvena povinnost zajistit, aby meziměstské autobusové linky měly nízkopodlažní autobusy a mohli se tak přepravovat lidi se zdravotním postižením.

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

S pozdravem 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel