Informace č.: 27 - 2017 (novela zákona o sociálních službách)

Vážení přátelé,

včera Vláda ČR schválila velkou novelu zákona o sociálních službách. Tento zákon teď musí projít celým legislativním procesem a měl by začít platit od roku 2018. Zákon při projednávání ve vládě doznal značných změn. Došlo k vypuštění části zákona, která převáděla část služeb ze sociálně právní ochrany dětí do systému sociálních služeb. Tato věc byla napadena z mnoha úřadů a ministerstev a došlo tudíž k jejímu vypuštění.

 

V případě hospiců, které také měly být převedeny do sociálních služeb, došlo k dohodě mezi MPSV ČR a Ministerstvem zdravotnictví ČR o tom, že Ministerstvo zdravotnictví bude přesně definovat, co je to hospic a na základě toho by došlo pravděpodobně také k úhradě.

 

Schválený vládní návrh novely o sociálních službách zachovává zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni v případě, že služba je poskytována v domácím prostředí na 19 200,- Kč. Je to opatření, které by mělo významně posílit péči v domácím prostředí a umožnit pečujícím osobám více objednávat terénní sociální služby a odpočinout si tak, případně se věnovat jiným aktivitám. Tento návrh iniciovala NRZP ČR, protože původně MPSV ČR navrhovalo, aby byla zvýšena dotace pro poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují osobní asistenci. My jsme upozornili, že tento návrh nebude funkční, protože známe, jak probíhá systém dotací a klient, který potřebuje osobní asistenci, by byl uvázán k jednomu poskytovateli osobní asistence. Dále jsme uvedli, že to může být velmi nebezpečný návrh, kdy řada poskytovatelů se bude definovat jako poskytovatel osobní asistence a může dojít k tunelování celého systému. Místo toho jsme navrhli vytvořit speciální pátý stupeň pro ty osoby s nejtěžším zdravotním postižením. Ministerstvo práce a sociálních věcí na naše argumenty reagovalo tím, že navrhlo zvýšit příspěvek na péči ve IV. stupni u klientů, kteří jsou v domácí péči.

 

Bohužel jsme zjistili, že do návrhu zákona se dostalo i ustanovení, že u osob, které budou hospitalizovány ve zdravotnických zařízeních, a to dobu kratší než jeden měsíc, by měla adekvátní část příspěvku na péči náležet zdravotnickému zařízení nebo jinému poskytovateli a nikoliv uživateli. Je to zhoršení situace proti současnému stavu a vůbec nerozumíme tomu, proč MPSV ČR na tento návrh, který vzneslo KDU – ČSL, přistoupilo. V původní verzi zákona se navrhovalo naopak prodloužení doby ponechání příspěvku na péči uživateli po dobu dvou měsíců při hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení. Tento návrh je jednoznačně proti pečujícím osobám a proti domácí péči. Může to navodit stav, kdy lidé v domácí péči nebudou chtít být hospitalizováni v nemocnici, a to až do krajnosti. Považujeme tuto věc za nedomyšlenou a budeme se snažit ji zvrátit.

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel