Informace č.: 29 - 2017 (Novela zákona o sociálních službách)

Vážení přátelé,

v příloze Vám posíláme dlouho připravovanou novelu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, kterou vláda schválila minulý týden a nyní je již v Poslanecké sněmovně a bude pravděpodobně projednána v prvním čtení. Návrh zákona má č. tisku 1081. Návrh zákona obsahuje jednu pozitivní změnu, a to sice zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni závislosti na 19 200,- Kč, ale pouze v případech, kdy je péče poskytována v domácím prostředí. Na druhé straně zákon obsahuje řadu velmi negativních věcí, které se dotýkají sociálně právní ochrany dětí, hospiců a dalších. Pro osoby se zdravotním postižením je také negativní věcí, že podle tohoto zákona by bylo možné odejmout část příspěvku na péči v případě, že závislá osoba je například 14 dní v nemocnici a nepečuje o ni její pečující osoba. Tuto část příspěvku by obdrželo zdravotnické zařízení. Kontroverzní je to především proto, že nikdo neřeší sociální a zdravotní pojištění těchto osob, pokud příspěvek bude vyplácen zdravotnickému zařízení. Dále lůžková zdravotnická zařízení nemají systém nastavený tak, aby pečující osoby mohly bez obtíží pobývat se svými klienty.

Vážení přátelé, NRZP ČR připraví pozměňovací návrhy a budeme se snažit je uplatnit při projednávání návrhu zákona Výborem pro sociální politiku v Poslanecké sněmovně a dále potom ve druhém čtení zákona. Pokud máte sami nějaký podnět k tomuto zákonu, prosím, abyste nám jej co nejdříve poslali, a to na adresu .

 

Přeji Vám všechno dobré.

 


Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

logo_opz
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel