Informace č.: 30 - 2017 (Oprava informace č. 29-2017)

Vážení přátelé, 

v informaci č. 29/2017 jsem Vás mylně informoval o tom, jak to bude s příspěvkem na péči s tím, že jsem uvedl, že při pobytu ve zdravotnickém zařízení bude možné odejmout část příspěvku na péči v případě, že závislá osoba je například 14 dní v nemocnici a nepečuje o ní její pečující osoba. Dále jsem uvedl, že tuto část příspěvku by obdrželo zdravotnické zařízení. 

Vážení přátelé, tato informace není pravdivá. Dostal jsem bohužel nepřesné informace. Celou věc jsem konzultoval s MPSV ČR a tady je stanovisko MPSV ČR k bodu příspěvku na péči: 

Novelizační bod 14 upravující § 14a zákona o sociálních službách vychází z principu současné právní úpravy. § 14a zákona o sociálních službách stanoví dobu hospitalizace, která nebrání výplatě příspěvku na péči.

Navrhovaná změna vládní novely princip zachování výplaty příspěvku na péči v omezené době hospitalizace zachovává, tuto dobu pouze prodlužuje.

Návrh diferencuje dobu hospitalizace, která nebrání výplatě příspěvku na péči podle toho, jakým způsobem je zajištěna pomoc. V případě, že poskytuje (resp. poskytovali před hospitalizací) péči osoba blízká nebo asistent sociální péče, je výplata příspěvku na péči zachována po delší dobu hospitalizace – jako jedno z opatření ve prospěch neformální péče (podpora neformálních pečujících). Příspěvek na péči (dle návrhu) se nevyplácí, je-li oprávněné osobě poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace po dobu přesahující dva celé kalendářní měsíce po sobě jdoucí, poskytuje-li osobě pomoc osoba blízká nebo asistent sociální péče, a po celý kalendářní měsíc v ostatních případech (např. péči poskytovalo pobytové zařízení). 

Návrh neznamená, že by se příspěvek na péči „nově“ vyplácel poskytovateli zdravotních služeb.

Práce je nyní moc a je moje chyba, že jsem si informace dostatečně neověřil. Ostatní věci, které jsem uvedl v informaci č. 29/2017 zůstávají platné. 

Prosím Vás, abyste neatakovali MPSV ČR ani poslance ve věci příspěvku na péči, protože i podle našich právníků je věc zcela v pořádku. 

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel