Informace č.: 32 - 2017 (novela o nemocenském pojištění a jednání PSP)

Vážení přátelé,

Poslanecká sněmovna schválila v prvním čtení novelu zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Tento zákon obsahuje tzv. ošetřovatelské volno. Ošetřovatelské volno je nový institut, který by mohli využít lidé, kteří jsou zaměstnaní, a náhle dojde v jejich rodině k situaci, kdy musí okamžitě začít pečovat o rodinného příslušníka, například z důvodu úrazu, nemoci a podobně. Tito lidé by po souhlasu svého zaměstnavatele mohli tři měsíce čerpat dávky nemocenského pojištění, pokud by pečovali o osobu blízkou. Současně by jim bylo zachováno pracovní místo a nemohli by být propuštěni. Zákon je trošku kontroverzní v tom, že NRZP ČR požadovala, aby ošetřovatelské volno bylo šest měsíců, což je dnes prakticky minimální doba pro vyřízení a přiznání příspěvku na péči. Další kontroverzní ustanovení je právě to, že volno lze poskytnout až po souhlasu zaměstnavatele. Domníváme se, že můžou nastat situace, kdy zaměstnavatel takové volno neudělí. Pokud by zaměstnanec nenastoupil do práce z důvodu péče, mohl by jej propustit pro neomluvenou neúčast v zaměstnání. O zákonu se ještě bude jednat na Výboru pro sociální politiku a potom samozřejmě ve druhém čtení v Poslanecké sněmovně. 

NRZP ČR poskytla poslancům pozměňovací návrh k výše uvedenému návrhu zákona, aby dávky nemocenského pojištění nebyly u pracujících starobních důchodců a pracujících příjemců III. stupně ID vypláceny pouze 70 dní, což je dnešní zákonná úprava. Tito lidé platí stejně do sociálního systému jako ostatní zaměstnanci a domníváme se, že je diskriminující, že tyto dvě skupiny nemají stejný nárok na dávky nemocenského pojištění, jako ostatní pracující. 

NRZP ČR se za spolupráce pana poslance Víta Kaňkovského snaží, aby byl pevně zařazen tisk 935, to je novela zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek pro OZP tak, aby mohl být zákon projednán ve druhém čtení ještě na této schůzi. Bohužel, poslanecké kluby ANO a ČSSD vždycky toto pevné zařazení zmařily tím, že pro ně nehlasovaly. Máme strach, aby se zákon stihl projednat ještě do voleb, a proto usilujeme o jeho projednání co nejdříve. Budeme se s panem poslancem dále snažit uspět a přesvědčit poslance těchto dvou klubů, aby od svého negativního stanoviska ustoupili. 

Vážení přátelé, před nedávnem jsme Vás informovali o tom, že vláda schválila velkou novelu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Zákon zatím nebyl zařazen na právě probíhající schůzi Poslanecké sněmovny, a tudíž je stále pravděpodobnější, že tato novela již nebude v tomto volebním období projednána. Pokud by se něco změnilo, tak Vám dáme okamžitě vědět. 

Vážení přátelé, NRZP ČR přeje všem radostné a klidné prožití velikonočních svátků. 

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel