Informace č.: 35 - 2017 (grantové schéma pro oblast přístupnosti a odstraňování bariér ve veřejném prostoru)

Vážení přátelé,

hlavní město otevírá nové grantové schéma pro oblast přístupnosti a odstraňování bariér ve veřejném prostoru. Jde o další krok ve snaze o maximální usnadnění pohybu například handicapovaným, rodičům s kočárky nebo seniorům v ulicích metropole.

Mezi podporovaná opatření patří například trvalé odstranění bariér u vstupu či vchodu do veřejně přístupných prostor, v případě neodstranitelných bariér pořízení trvalých či mobilních prostředků usnadňujících jejich překonání nebo bezbariérové úpravy stávajících sociálních zařízení ve veřejném prostoru. Předpokládaný objem vynaložených finančních prostředků na tento grantový program je 10 milionů korun. Výše podpory může dosáhnout až 100 procent, záleží na typu žadatele a opatření.

Grant je vyhlašován jako jednoletý, uzávěrka příjmu žádostí je 5. května 2017. Realizace projektu a čerpání podpory končí 31. prosincem 2017. V průběhu vypracování žádosti je možno využít konzultací na odboru rozvoje a financování dopravy MHMP. Odbor je připraven poskytnout žadatelům maximální možnou podporu v průběhu celého procesu tak, aby bylo využití grantového schématu v roce 2017 co nejefektivnější.

 

Informace na www.praha.eu -> Dotace a granty -> Doprava a odstraňování bariér ve veřejném prostoru.

Kontaktní osoby: Odbor rozvoje a financování dopravy Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35, Praha 1

 

Mgr. Karolína Klímová, , 236 004 304

Tomáš Uhlík, , 236 002 121

 

Vážení přátelé, informaci jsme dostali dnes, snad ji ještě dokážete využít. 

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel