Informace č.: 36 - 2017 (Monitoring Úmluvy OSN)

Vážení přátelé,

včera 26. dubna 2017 schválila Poslanecká sněmovna návrh zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv. Cílem návrhu je pověřit ochránce sledováním naplňování Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Přímo z této Úmluvy plyne povinnost smluvních stran pověřit nějaký orgán nezávislým sledováním jejího naplňování a realizace práv osob se zdravotním postižením. Na základě dohody organizací OZP, tehdejším ministrem Jiřím Dienstbierem a ombudsmankou paní Annou Šabatovou bylo dohodnuto, že monitorování plnění Úmluvy OSN bude provádět Úřad veřejného ochránce.

Novela zákona o Veřejném ochránci práv doplňuje nové pravomoci ochránce do zákona a její následná podrobnější úprava. Ochránce bude obecně podporovat naplňování práv osob se zdravotním postižením a navrhovat dále opatření, která směřují k jejich ochraně, bude zkoumat situaci osob se zdravotním postižením v České republice, zveřejňovat zprávy a vydávat doporučení naplňování práv osob se zdravotním postižením a zajišťovat výměnu dostupných informací se zahraničními a mezinárodními subjekty. Všechny tyto činnosti již dnes ochránce dělá v jiných oblastech své činnosti a má tedy s nimi již bohaté zkušenosti, což zajistí, že i monitorování naplňování úmluvy o právech osob se zdravotním postižením bude vykonáváno skutečně kvalitně.

Specifickým doplňkem činnosti ochránce pak bude poradní sbor osob se zdravotním postižením a osob věnujícím se jejich právům, který bude zajišťovat participaci samotných osob se zdravotním postižením na sledování naplňování jejich práv. I tento aspekt přitom plyne přímo z úmluvy o právech osob se zdravotním postižením.

Návrh novely zákona o Veřejném ochránci práv byl Poslaneckou sněmovnou projednán v tzv. zkráceném čtení. To znamená, že byl schválen hned v prvním čtení. Příští měsíc bude zákon projednávat Senát. Je pravděpodobné, že jej schválí. Zákon bude platit od 1. ledna 2018. Předpokládám, že již v průběhu letošního roku osloví Veřejná ochránkyně práv některé organizace sdružující OZP k vytvoření poradního sboru, který se bude podílet na sledování implementace Úmluvy OSN v naší republice.

Přeji Vám všechno dobré

S pozdravem

Václav Krása

předseda NRZP ČR

 

logo_opz

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel