Informace č.: 38 - 2017 (Výzva k podpoře zákona č. 329/2011 Sb.)

Vážení přátelé, 

v odkazu pod tímto textem Vám posílám vzorový dopis, kterým byste měli oslovovat jednotlivé poslankyně a poslance před schůzí Poslanecké sněmovny, která začíná 16. 5. 2017. Jak z dopisu zjistíte, tak Poslanecká sněmovna dosud neprojednala tisk 935, což je novela zákona č. 329/2011 Sb., o dávkách pro osoby se zdravotním postižením. Pokud by zákon nebyl ve druhém čtení projednán na květnové schůzi, tak hrozí velké nebezpečí, že zákon nakonec nebude do voleb projednán vůbec, a tudíž by tzv. „spadl pod stůl“. Musel by se připravit nový zákon, což by trvalo velmi dlouho a ještě by to bylo s nejistým výsledkem. 

Vážení přátelé, prosím Vás, abyste tento dopis doplnili vždy o konkrétní jméno paní poslankyně nebo pana poslance, datem a Vaším podpisem, případně i telefonem a odeslali e-mailem na konkrétního člena Poslanecké sněmovny. E-mailové adresy jednotlivých poslankyň a poslanců najdete na odkazu: http://www.psp.cz/sqw/snem.sqw?P1=A&P2=%c1 s tím, že každý poslanec má vždy uvedeno „kam mi můžete psát“ a tam je vždy uvedena e-mailová adresa. 

Vážení přátelé, bylo by také dobré, kdybyste navštívili některé Vaše poslankyně a poslance v jejich regionálních kancelářích, kde jsou jejich spolupracovníci a dopis jim můžete předat a nebo se s nimi můžete setkat přímo, a to nejpravděpodobněji vždy v pondělí, kdy jsou tzv. poslanecké dny a politici jsou často ve svých kancelářích pro veřejnost. Prosím, abyste tuto věc nepodcenili. Napříště se nám již nemusí podařit zpracovat tak dobrý zákon a politická reprezentace nemusí být tak vstřícná. NRZP ČR na centrální úrovni samozřejmě osloví všechny členy Poslanecké sněmovny a je pravděpodobné, že uspořádáme mimořádnou tiskovou konferenci na toto téma. Vzhledem k důležitosti zákona bychom možná také zorganizovali malý mítink před Poslaneckou sněmovnou, pokud by se ukázalo, že projednání zákona je ohroženo. 

Vážení přátelé, spoléhám na Vaši aktivitu a věřím, že se nám společně podaří tuto věc dotáhnout do zdárného konce. 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

logo_opz

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel