Informace č.: 48 - 2017 (Zpráva o nálezu US k zákonu 48-1997 Sb.)

Vážení přátelé, 

30. května 2017 jsme Vás informovali o rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 30. května 2017, který rozhodl o ústavní stížnosti skupiny senátorů, kteří napadli část zákona o veřejném zdravotním pojištění, a to tak, že zrušil napadená ustanovení (viz odkaz níže), neboť došel k závěru, že jsou v rozporu s čl. 4 odst. 2, čl. 26 odst. 1 a čl. 31 větou druhou Listiny, pročež je podle § 70 odst. 1 zákona o Ústavním soudu zrušil uplynutím dne 31. prosince 2018. 

Smyslem zrušení napadených ustanovení není odstranit v zákoně o veřejném zdravotním pojištění jakýkoliv limit pro úhradu zdravotnických prostředků, ale pouze odstranit dnešní stav, kdy o úhradě zdravotnických prostředků v rámci jednotlivých limitů rozhodují zdravotní pojišťovny naprosto svévolným způsobem. Sami tak tvoří podmínky pro úhradu tak, jak je uvedený zákon neopravňuje. 

Ústavní soud rozhodl, že při současné praxi, kdy takováto rozhodnutí zdravotních pojišťoven jsou nejen absolutně dopředu nepředvídatelná, veřejností nekontrolovatelná, a tudíž zcela nezákonná, je Ministerstvo zdravotnictví povinno navrhnout takovou změnu zákona o veřejném zdravotním pojištění, kdy bude současná praxe zcela odstraněna a celý proces bude zakotven přímo v uvedeném zákoně. 

V této souvislosti je však třeba zdůraznit, že tuto úpravu sice Ústavní soud zrušil okamžitě, nicméně účinnost změny nastane až dnem 1. 1. 2019. To v praxi znamená, že do konce tohoto roku a ještě celý příští rok zůstává v platnosti stávající úprava zmiňovaného zákona. Proč tak dlouhá lhůta? Smyslem této odložené účinnosti je poskytnout dostatečně dlouhou dobu tvůrcům zákona k tomu, aby mohli kvalitním způsobem vytvořit novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění. Legislativní proces je vždy velmi dlouhý a stávající poskytnutá lhůta 1,5 roku koresponduje tomuto procesu. Je nutno si uvědomit, že novelu nejdříve musí vypracovat Ministerstvo zdravotnictví a poté musí projít schvalovacím procesem v Parlamentu ČR. 

V odkazu viz http://www.usoud.cz/aktualne/ustavni-soud-zrusil-ustanoveni-upravujici-mechanismus-stanovovani-vyse-uhrady-zdravotnick/ Vám posíláme tiskovou zprávu Ústavního soudu k tomuto rozhodnutí. NRZP ČR již připravuje podklady pro jednání s Ministerstvem zdravotnictví ČR o nové zákonné úpravě zdravotnických prostředků. Pokud byste měli nějaký námět k této věci, budeme rádi, když jej pošlete na adresu .

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel