Informace č.: 55 - 2017 (Výbor nedoporučil schválit novelu zákona o sociálních službách)

Vážení přátelé,

včera 13. 7. 2017 projednával Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny velkou novelu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Výbor nedoporučil Poslanecké sněmovně, aby novelu zákona schválila. Pro toto usnesení hlasovalo 10 ze 13 přítomných poslanců. Je zřejmé, že Poslanecká sněmovna, na základě doporučení Výboru, prakticky se stoprocentní jistotou návrh zákona neschválí. Myslíme si, že proces může být takový, že novela zákona nebude zařazena na příští jednání Poslanecké sněmovny a tím bude věc vyřešena, protože v září bude pravděpodobně poslední schůze Poslanecké sněmovny. 

Novela zákona obsahuje zásadní rozpor, který se nepodařilo vyřešit. MPSV ČR navrhuje, aby část agendy sociálně právní ochrany dětí byla zařazena do systému sociálních služeb. Ze strany MPSV ČR je to, i podle názoru NRZP ČR, nepochopení rozdílu mezi sociálními službami, které jsou poskytovány na dobrovolném základě a v případě služeb péče na smluvním základě a sociálně právní ochranou dětí, kdy stát uplatňuje svoji vůli v případě špatné péče v rodinách. 

Z hlediska potřeb osob se zdravotním postižením je samozřejmě škoda, že nebude zvýšen příspěvek na péči ve IV. stupni na 19 200,- korun, pokud bude péče poskytována v rodinách. Nebude také platit ustanovení, že výplata příspěvku na péči se pozastavuje až po dvou měsících pobytu ve zdravotnickém zařízení. Dosud, jak víte, se výplata pozastavuje po 30 dnech pobytu ve zdravotnickém zařízení. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel