Informace č.: 57 - 2017 (Access City Award 2018)

Vážení přátelé, 

posílám Vám výzvu k přihláškám na cenu pro Evropské město bez bariér - Access City Award 2018. 

Soutěž Access City Award organizuje Evropská komise ve spolupráci s Evropským fórem zdravotně postižených (EDF). Jejím cílem je vést města k tomu, aby sdílela své zkušenosti a zlepšovala přístupnost ve prospěch všech. 

Soutěž Access City Award byla zahájena v roce 2010 s cílem propagovat bezbariérovou přístupnost v městském prostředí pro rostoucí evropskou populaci starších osob a osob se zdravotním postižením. Od té doby se do soutěže každoročně hlásí města z celé Evropy, která usilují o zlepšení přístupnosti pro své obyvatele i návštěvníky. Toto ocenění pomáhá zdůraznit příklady inovativního myšlení a osvědčených postupů, jež mohou inspirovat další města, která se případně potýkají se stejnými výzvami. 

Přihlášku může podat samosprávný orgán města s vyšším počtem obyvatel než 50 000 z některého členského státu Evropské unie. Přihlášky musí být vyplněny a předány v angličtině na online formuláři nejpozději do 11. září 2017.

Proces výběru je rozdělen do dvou fází: předvýběr na národní úrovni a finální výběr na evropské úrovni. 

Vítěz ocenění Access City Award 2018 bude vyhlášen na slavnostním ceremoniálu, který je součástí každoroční konference „Evropský den osob se zdravotním postižením“ konané v Bruselu. Ta se letos uskuteční 5. prosince. 

Podrobné informace najdete na stránkách: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=cs&catId=1141&eventsId=1208&furtherEvents=yes . V příloze naleznete leták v češtině týkající se ročníku 2016. 

Pokud se domníváte, že Vaše město nad 50 000 obyvatel má dobrou bezbariérovou infrastrukturu, prosím, oslovte vedení Vašeho města a upozorněte je na možnost přihlášení se do soutěže Access City Award 2018, kterou organizuje společně s Evropská komise s Evropským fórem zdravotně postižených. Myslíme si, že naše města jsou v řadě případů dobře přístupná pro osoby se zdravotním postižením tak, aby se mohla účastnit této soutěže. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel