Informace č.: 66 - 2017 (Definitivní zvýšení příspěvku na zaměstnávání OZP)

Vážení přátelé,

Poslanecká sněmovna definitivně schválila novelu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Touto novelou dochází k jednoznačnému oddělení a pojmovému odlišení volného a chráněného trhu práce, s cílem zabezpečit, aby do systému podpory chráněného trhu práce vstoupily jen ty zaměstnavatelské subjekty, které budou řádně prověřeny, které systém podpory nezneužívaly. V souvislosti s touto změnou se zavádí institut uznaného zaměstnavatele OZP, a to formou dohody uzavřené s Úřadem práce ČR. To znamená, že se již nebudou vymezovat jednotlivá chráněná místa a bude se posuzovat schopnost zaměstnavatele zaměstnávat více než 50 % OZP (vracíme se vlastně k dříve používanému názvu „chráněná dílna“). 

Zároveň se snižuje dosavadní 36násobek poskytovaného plnění na 28násobek, protože tím se má právě eliminovat nežádoucí jev tzv. přefakturace výrobků nebo služeb poskytovaných v rámci limitů tzv. náhradního plnění. Zároveň se zavádí možnost odstranění tvrdosti zákona ve vztahu k poskytování příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce, která spočívá v možnosti prominout splnění podmínky bezdlužnosti ve výjimečných případech. Dnes tato možnost není. 

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona v podobě, kterou schválil Senát. To znamená, že sněmovna odsouhlasila také navýšení částky podle § 78 zákona o zaměstnanosti. Tento paragraf upravuje příspěvek na zaměstnávání osob se zdravotním postižením u zaměstnavatelů, zaměstnávající více než 50 % OZP. Od 1. 1. 2018 bude tento příspěvek činit 12 000,- Kč na mzdy. Zvýšení příspěvku je reakcí na zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2018, která bude činit 12 200,- Kč. Dále zaměstnavatel bude moci využít 1000,- Kč paušálních náhrad na vyšší náklady spojené se zaměstnáváním OZP, to znamená, že takový zaměstnavatel bude moci obdržet příspěvek v celkové výši 13 000,- Kč měsíčně, pokud splní všechny povinnosti, které mu ukládá zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Novela přispěje ke snížení administrativy v souvislosti se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením, sníží určitým způsobem riziko tzv. přefakturace zboží a navýšením částky příspěvku na jednoho pracovníka se udrží současná zaměstnanost v tzv. chráněných dílnách.

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

logo_opz

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel