Informace č.: 79 - 2017 (Usnesení XIX. Republikového shromáždění NRZP ČR)

Vážení přátelé, 

ve čtvrtek 12. října se uskutečnilo XIX. Republikové shromáždění Národní rady osob se zdravotním postižením ČR. 

Mimo jiné projednalo zprávu předsedy NRZP ČR Mgr. Václava Krásy za uplynulý rok. 

Jedním ze stěžejních bodů rozpravy k tomuto dokumentu byla nepřístupná dopravní obslužnost v meziměstské autobusové a železniční dopravě. 

Delegáti vyzvali předsednictvo NRZP ČR, aby věnovalo velkou pozornost jednání jednotlivých krajů s dopravci, a to jak autobusové tak železniční dopravy. 

V příštím roce budou jednotlivé kraje uzavírat smlouvy s dopravci veřejné hromadné dopravy na dalších 10 let. Je tedy nezbytné, aby meziměstská autobusová a železniční doprava byla dostupná i pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Delegáti také projednali a schválili dokument „Transformace posuzování nároku na nepojistné dávky“

NRZP ČR bude předkládat vládě tento dokument jako východisko k řešení současné situace, kdy Lékařská posudková služba není schopna dodržet správní lhůty při posuzování nároků na průkazy ZTP a ZTP/P, nároků na příspěvek na péči a nároků na dávky pro osoby se zdravotním postižením. 

Jediné východisko vidíme v tom, že výše zmíněné nároky nebude posuzovat Lékařská posudková komise, ale budou posuzovány podle stanoviska praktického odborného lékaře, ergoterapeuta a sociálního pracovníka, který bude provádět sociální šetření v bydlišti klienta. Námi navrhovaný systém předpokládá poměrně rozsáhlou změnu legislativy, ale je nezbytně nutné k takové změně přistoupit. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel