Informace č.: 81 - 2017 (Pacientská rada)

Vážení přátelé,

18. 10. 2017 se uskutečnilo první jednání Pacientské rady, jako poradního orgánu ministra zdravotnictví. 

Pacientská rada je poradním orgánem ministra a podle svého statutu je jejím úkolem zejména zprostředkovávat hlas pacientů na ministerstvu zdravotnictví – přinášet podněty k přípravě a změnám právních a jiných předpisů, účastnit se vnitřního připomínkového řízení a vyjadřovat se k připravovaným opatřením. 

Rada se schází nejméně čtyřikrát ročně, může zřizovat pracovní skupiny zabývající se dílčími otázkami z oblasti působnosti Rady. Zejména pak otázkami specifickými dle oblastí jednotlivých diagnóz, skupin diagnóz, zdravotních stavů či jiných oblastí s ohledem na specifické potřeby určitých skupin pacientů.

 

Ministr zdravotnictví pan Miloslav Ludvík jmenoval Pacientskou radu v tomto složení:

•Andrle, Jaroslav; CiKáDa, Asociace pacientů s onemocněním ledvin, z.s.

•Arellanesová, Anna; Česká asociace pro vzácná onemocnění

•Prokopenková , Brigita; Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách

•Dušek, Karel; Pacienti IBD

•Faltýnková, Zdeňka; Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.

•Grammetbauerová, Klára; Občanské sdružení SMS

•Hejzák, Robert; Česká společnost AIDS pomoc, z.s.

•Ježorek, Dalibor; Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. – Klub celiaků Brno

•Knappová, Eva; Aliance žen s rakovinou prsu

•Kolmanová, Jitka; Ondřej, sdružení na pomoc duševně nemocným,  z.s.

•Krása, Václav; Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z.s.

•Lacinová, Barbora; Kolumbus

•Michalík, Jan; Společnost pro mukopolysacharidosu, z.s.

•Milata, Vlastimil; Diaktiv Czech Republic

•Müllerová, Edita; Revma Liga Česká republika

•Pelouchová, Jana; Diagnóza leukémie, z.s.

•Polášek, Václav; SONS ČR, z. s.

•Prokopiusová, Šárka; Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.

•Reineltová, Jitka; Parent project, z. s.

•Ředinová, Marie; České ILCO

•Skála-Rosenbaum, Romana; Parkinson-Help, z.s.

•Štěrbová, Šárka; Národního sdružení PKU a jiných DMP, z.s.

•Zábranská, Simona; Klub nemocných cystickou fibrózou

•Zavřel, Miloslav; Spolek psoriatiků a atopických ekzematiků.

 

Prvním bodem úvodního jednání Pacientské rady byl projev ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka o úloze Pacientské rady. Samozřejmě na prvním jednání se řešily organizační záležitosti a po té proběhla diskuse, kdy jednotliví členové Pacientské rady vznášeli svoje náměty, o kterých bychom v budoucnu měli jednat. Na závěr Pacientská rada projednala připomínky České asociace pro vzácná onemocnění k návrhu novely vyhlášky č. 376/2011 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění. Pacientská rada svým hlasováním podpořila připomínky ČAVO. 

Vážení přátelé, příští jednání Pacientské rady se uskuteční 8. 11. 2017. Vzhledem k tomu, že NRZP ČR má zastoupení v Pacientské radě, tak budeme rádi, když nám budete posílat svoje náměty v oblasti zdravotnictví, které považujete za důležité, a které by mohla případně projednat Pacientská rada. Svoje náměty a připomínky prosím piště na adresu

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

logo_opz

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel