Informace č.: 88 - 2017 (návrh novely vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)

Vážení přátelé,

v odkazu pod tímto textem Vám posíláme návrh novely vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), je předkládán v souvislosti s přijetím zákona č. 327/2017 Sb., kterým se s účinností ode dne 1. ledna 2018 mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 93/2017 Sb. 

V souvislosti s výše uvedenou novelou zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákon o zaměstnanosti“), kterou došlo k úpravě charakteru pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením, příspěvku na zřízení tohoto pracovního místa a změnám názvů jednotlivých příspěvků poskytovaných v souvislosti se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením vznikla potřeba změnit prováděcí právní předpis. 

Materiál jsme obdrželi ve čtvrtek 16. 11. 2017 v pozdních odpoledních hodinách, takže jsme jej dříve nemohli rozeslat. Vzhledem k tomu, že připomínkové řízení je pouze do pátku 24. 11. 2017, prosíme Vás, pokud budete mít nějaké připomínky, abyste je poslali nejpozději ve středu 22. 11. 2017, aby je mohla naše legislativa do stanoviska NRZP ČR zapracovat. Připomínky posílejte na adresu

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

logo_opz

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel