Informace č.: 92 - 2017 (Nominace na 15. ročník cen MOSTY)

Vážení přátelé,

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR vyhlásila 15. ročník cen MOSTY. 

NRZP ČR podporuje aktivity druhých, přispívající ke zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením v České republice. Z tohoto důvodu od roku 2003 pravidelně vyhlašuje a uděluje ceny MOSTY za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch těchto osob.

 

Za rok 2017 bude ocenění uděleno ve čtyřech kategoriích:

-           Cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro instituci veřejné správy za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením

-           Cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro nestátní subjekt za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením

-           Cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro osobnost hnutí osob se zdravotním postižením

-           Zvláštní cena

 

Návrhy na ocenění se podávají do 31. 12. 2017 na předepsaném formuláři, který najdete v odkazu pod textem informace. Návrhy mohou podávat instituce státní správy a samosprávy, nestátní neziskové organizace, občanská sdružení, podnikatelské subjekty, zástupci sdělovacích prostředků a fyzické osoby. Posuzování návrhů probíhá ve dvou kolech. V 1. kole vybírá nominační komise, složená z členů předsednictva NRZP ČR, pět návrhů v každé kategorii. Hodnotící výbor, který tvoří zástupci Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, Svazu měst a obcí, krajů a NRZP ČR, pak ve 2. kole rozhoduje o vítězích jednotlivých kategorií. 

Vyzýváme Vás všechny, abyste se přihlásili se svými projekty do soutěže. Můžete také přihlásit Vaše projekty nebo činy, o kterých se dozvíte. Příklady pomoci osobám se zdravotním postižením budou motivovat další obce a jednotlivce k vytváření projektů, vhodných k integraci osob se zdravotním postižením do společnosti. Vítěz každé kategorie obdrží cenu, kterou ztvárnila akademická sochařka Jitka Wernerová. Cena je uměleckým ztvárněním mostu z lidských rukou a je vytvořena z glazované keramiky. Autorem pamětních diplomů je akademický malíř Otakar Tragan. Slavnostní vyhlášení cen se uskuteční 22. března 2018 od 15 hodin v Praze v Top Hotelu Praha. Očekáváme vaše nominace na cenu MOSTY do 31. 12. 2017. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

logo_opz

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel