Informace č.: 94 - 2017 (Informace o způsobu hlasování pro volbu prezidenta republiky konanou v lednu 2018)

Vážení přátelé,

v odkazu pod textem najdete komplexní informaci o způsobu hlasování při volbě prezidenta republiky České republiky, která se bude konat ve dnech 12. a 13. ledna 2018. 

Důležitá je především odstavec způsob hlasování, kde je uvedeno, že s voličem, který nemůže sám vybrat hlasovací lístek pro zdravotní postižení, nebo z jiných důvodů, nemůže číst nebo psát, může být v prostoru učeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a voličem vybraný hlasovací lístek za něho vloží do úřední obálky a po případě i úřední obálku vloží do volební schránky. Pro osoby se zdravotním postižením je také důležitá ta část informace, která informuje voliče, jak požádat o hlasování do přenosné volební schránky. 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása

předseda NRZP ČR

logo_opz

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel