Informace č.: 97 - 2017 (Jednání Senátu o zákonech pro OZP)

Vážení přátelé,

Senát ČR v minulém týdnu projednal v prvním čtení návrh senátorů Vladimíra Plačka a Jiřího Voseckého, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Senát přikázal projednání zákona v Sociálně zdravotním výboru Senátu. Projednávání ve Výboru se pravděpodobně uskuteční až v měsíci lednu 2018. 

Páni senátoři navrhují, aby osoby, které jsou v celoročních zařízeních sociální péče a jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P, měly nárok na příspěvek na mobilitu tak, jako ostatní držitelé těchto průkazů. Navrhovaná změna odstraní dvojí přístup k čerpání příspěvku na mobilitu pro dva různé příjemce, jejichž jediná rozdílnost za stávajícího stavu je v tom, že jeden příjemce je uživatelem sociálních služeb v pobytovém zařízení sociálních služeb a pouze z tohoto důvodu musí dokladovat použití příspěvku na mobilitu, přičemž úhrada za pobyt v tomto pobytovém zařízení sociálních služeb nezahrnuje bezplatné zabezpečení dopravy pro tohoto uživatele sociálních služeb, oproti druhému příjemci, který dokladuje použití pouze čestným prohlášením. Úřady práce v současné době odnímají již přiznané příspěvky na mobilitu uživatelům sociálních služeb z pobytových sociálních služeb s odkazem na to, že důvody hodné zvláštního zřetele pro přiznání příspěvku na mobilitu i jim se týkají pouze cest do zdravotnických zařízení, do zaměstnání nebo do školy. 

Navrhovanou změnou se tak odstraní neodůvodnitelná nespravedlnost a zjevná diskriminace jedné skupiny příjemců příspěvku na mobilitu oproti skupině druhé. 

Vážení přátelé, před časem jsme Vás informovali o návrhu senátorů, kterým se navrhuje měnit zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jedná se o rozsáhlou novelu zákona. Přišlo nám poměrně hodně připomínek, za které Vám děkujeme. Sociální komise se bude Vašimi návrhy zabývat až v lednu 2018. Senát totiž neprojednal návrh novely zákona o sociálních službách (tisk 208) v prvním čtení a ani jej nepřikázal žádnému výboru. Tudíž je zřejmé, že zákonu se bude věnovat až po Novém roce. Jakmile bude nějaká změna v projednávání obou zákonů, tak Vás samozřejmě budeme informovat. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

logo_opz
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel