Informace č.: 7 - 2018 (Tisk 22 - renty - schválen v prvním čtení)

Vážení přátelé,

Poslanecká sněmovna dnes schválila v prvním čtení novelu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů. Je to novela, kterou na podnět Národní rady osob se zdravotním postižením ČR podali páni poslanci Vít Kaňkovský (KDU-ČSL) a Patrik Nacher (ANO). 

NRZP ČR splnila slib, který dala, že se pokusí sama vypracovat novelu zákoníku práce, která by řešila problém snižování náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti z důvodu pracovního úrazu či nemoci z povolání vlivem neustále se zvyšující se minimální mzdy. NRZP ČR tento slib za pomoci poslanců splnila. Novelu zákona podali páni poslanci Vít Kaňkovský a Patrik Nacher. Novela byla podána 30. 11. 2017 jako tisk 22 s tím, že jsme společně s poslanci usilovali, aby zákon byl projednán v tzv. zrychleném čtení ještě do konce roku 2017. Bohužel, to se nepovedlo, protože vláda, která má 30 dní na vyslovení stanoviska k poslaneckým návrhům, se tiskem zabývala až 22. 12. 2017 a od té doby již Poslanecká sněmovna nezasedala, tudíž nemohl být zákon projednán do konce roku 2017. 

Návrh zákona je velmi jednoduchý, jedná se vlastně o úpravu § 271b, odst. 3 zákoníku práce, kdy se stanoví, že za výdělek o pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání se v těchto případech považuje výdělek ve výši minimální mzdy platné v den zařazení poškozeného do evidence uchazečů o zaměstnání. Touto úpravou nedojde k dalšímu zhoršení finanční situace poškozeného. 

Vláda ČR bohužel dala k návrhu zákona zamítavé stanovisko, i když musela vědět, že prakticky stejnou úpravu navrhovala předchozí vláda v rozsáhlé novele zákoníku práce, která nebyla již Poslaneckou sněmovnou projednána. NRZP ČR je zklamána postojem vlády, která vyslovila nesouhlas s návrhem zákona. Negativní stanovisko vlády velmi komplikuje situaci. Zákon nelze již projednat v tzv. zkráceném čtení a je projednáván ve standardním projednávání zákonů v Poslanecké sněmovně a Senátu. To znamená, že projednávání zákona bude probíhat nejméně 6 – 8 měsíců a nemůže se již týkat vyplácených rent, které byly přiznány nejpozději k 31. 12. 2017. 

Tím, že Poslanecká sněmovna dnes projednala návrh zákona v prvním čtení, velmi urychlila celé projednávání zákona. Nyní by měl návrh zákona projednat Výbor pro sociální politiku a po té proběhnout druhé čtení zákona a po té by byl zákon schválen. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel