Informace č.: 14 - 2018 (návrhy zákonů o hmotné nouzi)

Vážení přátelé,

situace ve věci výplaty části dávek hmotné nouze formou poukázek se již začíná, a to především pod tlakem NRZP ČR, řešit. 

V Poslanecké sněmovně jsou dva poslanecké návrhy na novelu zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. První návrh, tisk 89, který je v odkaze pod textem, podala paní poslankyně Jana Pastuchová a další poslanci z Hnutí ANO. Paní poslankyně navrhuje, aby v případě, kdy částka na výplatu v poukázkách nebude dosahovat 500,- Kč, aby již nebyly poukázky použity. A dále navrhuje, aby poukázky nebyly vypláceny v případě, že příjemce hmotné nouze je klientem pobytové sociální služby, nebo je déle než jeden měsíc ve zdravotnickém zařízení. Dále nebudou poukázky vypláceny u osob, u kterých je omezena svéprávnost anebo v případech, kdy se jedná o důvody hodné zvláštního zřetele. 

Druhý návrh, tisk 99, který najdete v odkaze pod textem, podal pan poslanec Vít Kaňkovský (KDU – ČSL) a další poslanci z dalších politických stran. Tento návrh vyčleňuje z výplaty dávek poukázkami daleko širší skupinu osob. Poukázky by neměly být použity u osob, které jsou invalidní ve III. stupni, u osob pečujících o děti na závislé na péči v I. – IV. stupni, dále u poživatelů příspěvku na péči ve II. – IV. stupni závislosti, osobám, kterým byl ustanoven opatrovník a dále osobám starším 68 let. Skutečnost, že jsou podány dva návrhy, není na škodu, věříme, že poslanci se nakonec dohodnou a změnu zákona o hmotné nouzi přijmou v kompromisu, který bude přijatelný pro nejvíce ohrožené skupiny. 

Vážení přátelé, o průběhu projednávání těchto zákonů Vás budeme samozřejmě průběžně informovat. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel