Informace č.: 18 - 2018 (návrh zákona o pozemních komunikacích a podmínkách provozu vozidel na nich)

 

Vážení přátelé, 

ministerstvo dopravy předkládá k projednání návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Hlavním cílem předkládaného návrhu je změna způsobu úhrady časového poplatku za užití zpoplatněných pozemních komunikací, jakož i změna způsobu prokazování a kontroly této úhrady. Povinnost úhrady časového poplatku se vztahuje k vozidlům s největší povolenou hmotností do 3,5 tuny, přičemž jí nepodléhají vozidla, která jsou dle zákona od zpoplatnění osvobozena. 

V současné době se úhrada časového poplatku činí prostřednictvím zakoupení dálničního kupónu, jehož jeden díl se vylepuje na čelní sklo vozidla a druhý díl musí mít řidič při užití zpoplatněné pozemní komunikace pro účely kontroly. Kontrolu úhrady časového poplatku provádějí celníci a policisté přímo na zpoplatněných pozemních komunikacích, kde musí vozidlo zastavit. 

Předložený návrh obsahuje novou úpravu úhrady časového poplatku ve vazbě na státní poznávací značku vozidla. Úhradu bude možné provádět i bezhotovostně, prostřednictvím internetu či mobilních aplikací. Provedení úhrady bude zaznamenáno v evidenci vozidel v systému časového zpoplatnění, tj. informačním systému, který bude provozovat Státní fond dopravní infrastruktury. Do této evidence budou zaznamenávána rovněž osvobození vozidel od zpoplatnění, a to na základě oznámení provozovatelů takových vozidel adresovaných Státnímu fondu dopravní infrastruktury. U osvobození od zpoplatnění, které je vázáno na přepravu držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P, je-li provozovatelem vozidla nebo osobou jemu blízkou, bude umožněno oznámit osvobození až 3 vozidel, přičemž bezplatně bude možné užít zpoplatněnou pozemní komunikace nadále pouze v okamžiku, kdy bude držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P vozidlem skutečně přepravován. 

Kontrola úhrady časového poplatku bude prováděna zejména prostřednictvím videodetekce, při níž bude s využitím kamerového systému, který bude rozpoznávat státní poznávací značky vozidel, ověřováno, zda má vozidlo uhrazený časový poplatek. Zachována však zůstane i kontrola prováděná přímo v provozu, při níž bude možné mimo jiné kontrolovat i to, zda jsou naplněny důvody pro osvobození vozidla od zpoplatnění. 

Vážení přátelé, v odkazech pod textem Vám posíláme návrh zákona, důvodovou zprávu i původní znění zákonů s vloženými změnami. Prosíme Vás, abyste nám nejdéle do pátka 16. 3. 2018 poslali Vaše připomínky k návrhu zákona. Odborná komise NRZP ČR je posoudí a případně zapracuje do stanoviska NRZP ČR. Připomínky zasílejte na adresu

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel