Informace č.: 21 - 2018 (Novela zákona o EET)

Vážení přátelé, 

Ministerstvo financí ČR předkládá „Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů“. 

Součástí návrhu zákona je novela zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, jejíž předložení je uloženo Plánem legislativních prací vlády na rok 2018 schváleným usnesením vlády ze dne 7. února 2018 č. 91.

Níže jsou uvedeny hlavní změny obsažené v jednotlivých novelách, které jsou součástí návrhu. 

Novela zákona o evidence tržeb provádí nezbytné změny úpravy evidence tržeb, které si vyžádala aplikace zákona v praxi, a v souladu se závazkem uvedeným v Programovém prohlášení vlády dále změny, které reagují na nález Ústavního soudu Pl. ÚS 26/16 vyhlášený pod č. 8/2018 Sb. 

Vážení přátelé, pod tímto textem najdete odkazy na návrh zákona, důvodovou zprávu a původní znění zákona. Pokud byste měli nějaké připomínky k uvedenému návrhu zákona, prosíme, abyste nám je poslali nejpozději do 23. 3. 2018 na adresu

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel