Informace č.: 27 - 2018 (Zásadní připomínky k návrhu novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů)

Vážení přátelé,

pod tímto textem máte odkaz na zásadní připomínky NRZP ČR k návrhu novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. Naše zásadní připomínky vychází z Vašich podnětů a návrhů, které jste nám poslali. Dále se textem zákona i Vašimi připomínkami podrobně zabývala naše Komise pro zdravotnictví 4. 4. 2018, která podrobně prostudovala nejen vlastní normativní část zákona, ale také tzv. kategorizační strom.

Bohužel, na připomínkové řízení bylo poměrně málo času, takže naši odborníci museli dopracovat přesně znění zásadních připomínek i o víkendu. Jsme přesvědčeni o tom, že jsme do zásadních připomínek zapracovali všechny Vaše podněty, i když je tam na první pohled nemusíte najít. Musíme také konstatovat, že některé připomínky nebylo možné použít, protože nebyly úplně srozumitelné, anebo již předem bylo zřejmé, že bychom s nimi neuspěli. Myslím si, že Komise NRZP ČR v této věci odvedla velmi dobrou práci. Připomínky jsme již odeslali na Ministerstvo zdravotnictví ČR. Předpokládáme, že ještě v dubnu budeme pozváni na vypořádání připomínek, a po té se návrhem zákona bude zabývat vláda.

Vážení přátelé, pokud byste ještě měli dojem, že v zákoně chybí nějaká zásadní věc, je možné ještě dávat připomínky v průběhu projednávání zákona v Poslanecké sněmovně. Zákon by se mohl dostat do Poslanecké sněmovny v červnu letošního roku. Protože novela zákona o veřejném zdravotním pojištění musí být do konce roku schválena, bude určitě velký tlak v Poslanecké sněmovně i Senátu, aby bylo vznášeno co nejméně připomínek. Proto připomínáme, že, pokud máte ještě nějaké připomínky, tak opravdu to musí být zásadní věci, protože v Poslanecké sněmovně na maličkosti nebude určitě nálada ani čas.

Přeji Vám všechno dobré

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY NRZP ČR k návrhu novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

logo_opz

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel