Informace č.: 29 - 2018 (Centrum pro komunitní práci střední Čechy)

Vážení přátelé,

Centrum pro komunitní práci pořádá interaktivní workshopy zaměřené na práci s lidmi, kteří se nacházejí v různých životních situacích a mají sluchové postižení, které jim neumožňuje komunikovat v mluveném českém jazyce. Kurz je především určen vedoucím pracovníkům sociálních služeb, sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách. Dále je kurz vhodný pro zaměstnance krajů, obcí a Úřadů práce, kteří se věnují sociální a rodinné problematice. Kurzy se postupně uskuteční v Brně, Liberci a Hradci Králové.

V odkazech pod textem najdete pozvánky na místa konání a termíny workshopů.

Důležité je, abyste se na odkazu, který je uvnitř pozvánky, přihlásili, a to nejpozději do 8. 5. 2018.

Jsme přesvědčeni, že tento kurz pro Vás bude velmi přínosný, protože lektorkami jsou odbornice na problematiku lidí se sluchovým postižením.

Přeji Vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Pozvánka na workshop 17. 5. 2018, HRADEC KRÁLOVÉ

Pozvánka na workshop 28. 5. 2018, BRNO

Pozvánka na workshop 18. 6. 2018, LIBEREC

logo_opz

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel