Informace č.: 31 - 2018 (Usnesení RV NRZP ČR k zdravotnickým prostředkům)

Vážení přátelé,

ve čtvrtek 19. 4. 2018 zasedal Republikový výbor Národní rady osob se zdravotním postižením ČR. Výbor zhodnotil legislativní činnost NRZP ČR a zabýval se především přípravou novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Výbor podpořil všechny pozměňovací návrhy, které NRZP ČR vznesla ve vnějším připomínkovém řízení a zároveň přijal následující usnesení:

Usnesení

RV NRZP ČR žádá ministra zdravotnictví ČR pana Adama Vojtěcha, aby akceptoval změnu § 16, zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, navrženou NRZP ČR, která rozšiřuje podmínku jediné možnosti léčby na prokazatelně nejúčinnější možnost léčby. Tito pacienti tak budou moci požádat o mimořádnou úhradu léčby i v případě, kdy jejich dosavadní léčba je neúčinná, nebo je pro ně zbytečně zatěžující, či dobu jejich léčení značně prodlužující a jejich léčba bude hrazena.

NRZP ČR dále žádá ministra zdravotnictví, aby nová zákonná úprava registrace a úhrad zdravotnických prostředků z veřejného zdravotního pojištění, která je nyní projednávána, nevedla ke zhoršení současného stavu v dostupnosti zdravotnických prostředků pro pojištěnce. Předpokládáme naopak, že nová úprava umožní jejich snazší dostupnost. Očekáváme, že nová právní úprava bude akceptovat, že zdravotnický prostředek, u kterého část ceny uhradí pacient, bude převeden přímo do jeho vlastnictví a z veřejného zdravotního pojištění budou pacientovi hrazeny nezbytné opravy takového zdravotnického prostředku po dobu trvání celé jeho směrné užitné doby.

Republikový výbor zároveň doporučil, aby usnesení bylo zasláno ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi se žádostí o schůzku a jednání v této věci. Mimo připomínky, které naleznete v odkaze pod textem, se na nás obrátily neslyšící osoby s problémem řečového procesoru při první implantaci kochleárního implantátu. Dále se na nás obrací další spolky a chtějí pomoci s některými svými zásadními pozměňovacími návrhy. Chceme s panem ministrem projednat všechny takové připomínky.

Přeji Vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY NRZP ČR k návrhu novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

 

logo_opz

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel