Informace č.: 38 - 2018 (Sleva jízdného pro ID III. stupně)

Vážení přátelé,

řada z Vás oslovila NRZP ČR v souvislosti s návrhem Vlády ČR na 75 % zlevnění jízdného ve vlacích a autobusech pro děti a seniory nad 65 let. Obrátili jsme se tudíž dopisem na předsedu vlády pana Andreje Babiše a upozornili jsme na skutečnost, že především příjemci ID III. stupně nejsou mezi uvedenou skupinou, a tudíž nemohou využít připravovanou slevu jízdného. Předseda vlády předal dopis panu ministru dopravy Danu Ťokovi. Pan ministr D. Ťok nám odpověděl, že nepočítají s rozšířením skupiny lidí k uplatnění 75 % slevy na jízdném, a to z těchto důvodů: „Zaváděná sleva byla v případě seniorů nastavena čistě jako benefit vázaný na věk. Pokud stát garantuje určitým skupinám cestujících slevu z jízdného, není možné její uplatnění omezit pouze na občany ČR. Jako členové EU jsme se zavázali respektovat též právo EU, jsme tudíž povinni slevu z jízdného poskytnout všem občanům EU za rovných podmínek. Otevření systému pro obdobně postavené občany ostatních členských států je velmi obtížně představitelné, a to z důvodu praktické doložitelnosti a kontrolovatelnosti obdobného statutu v rámci různorodých systémů sociální podpory členských států EU.“ Pan ministr v zásadě říká, že by bylo velmi obtížné kontrolovat občany ze zemí EU, zda pobírají obdobnou dávku, jako je invalidní důchod, aby měli slevu na jízdném v ČR. Dále pan ministr uvedl, že příjemci ID mají další jiné slevy a benefity, takže nejsou znevýhodněni. 

Vážení přátelé, píšeme Vám tuto informaci především proto, abyste byli seznámeni s tím, že všechny Vaše náměty se snažíme uplatnit a reagovat na ně. Domníváme se, že v tuto chvíli nebudeme dále tuto věc rozporovat. Uvidíme, jak se situace bude dále vyvíjet, protože není ještě zcela jisté, zda toto plošné opatření na slevu jízdného bude skutečně realizováno. 

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel