Informace č.: 40 - 2018 (Renty se již nebudou snižovat)

Vážení přátelé,

dnes Poslanecká sněmovna hlasovala o návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, tisk 91. Tento zákon řeší snižování náhrad, jako náhradu za výdělek při následcích po pracovním úrazu či nemoci z povolání, v souvislosti se zvyšováním minimální mzdy. 

I když se jedná o vládní návrh zákona, tak podnětem k předložení návrhu zákona byla novela zákoníku práce, kterou podal pan poslanec Vít Kaňkovský a další poslanci, a to na podnět NRZP ČR. Vláda vyjádřila negativní stanovisko k původnímu návrhu a současně podala svůj vlastní návrh obdobného znění. Pan poslanec Kaňkovský podal k vládnímu návrhu pozměňovací návrh, který jednoznačně kodifikuje, že minimální mzda se u náhrad za ztrátu na výdělku při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání bude započítávat pouze v té výši, ve které byla v době přiznání renty. Znamená to, že renty již nebudou snižovány v souvislosti s růstem minimální mzdy. 

Vážení přátelé, nyní musí návrh zákona projednat Senát. Pokud se podaří, aby Senát schválil tuto novelu zákoníku práce, tak mohla ještě letos vstoupit v účinnost. Znamená to, že příští valorizace minimální mzdy by již nevedla ke snížení dosud vyplácených rent. Dovolujeme si Vás upozornit, že návrh zákona nebude platit zpětně. To znamená, že u dříve stanovených náhrad za ztrátu na výdělku, bude počítána aktuální výše minimální mzdy. 

Vážení přátelé, musíme ocenit spolupráci s panem poslancem V. Kaňkovským a dalšími, kteří, i přes negativní stanovisko vlády, námi připravený pozměňovací návrh podali a odhlasovali. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel