Informace č.: 41 - 2018 (Vláda neschválila senátní návrh zvýšení PnP)

Vážení přátelé,

dnes Vláda projednala senátní návrh novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Předmětem návrhu zákona je zvýšení příspěvku na péči pro osoby ve IV. stupni míry závislosti, pokud osobě neposkytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb, nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu. Částka příspěvku na péči se tudíž zvyšuje z 13 200,- Kč na 19 200,- Kč měsíčně a bude vyplácena všem příjemcům IV. stupně příspěvku na péči, pokud žijí ve svém přirozeném sociálním prostředí. 

Vláda dnes svým usnesením návrh zákona odmítla s tím, že se jedná o nesystémovou záležitost. NRZP ČR souhlasí s tím, že uvedený návrh není systémový, protože by bylo správné zvýšit i příspěvek na péči ve III. stupni, protože rozdíl mezi poskytovanou péčí ve III. nebo ve IV. stupni není natolik rozdílný, a tudíž se domníváme, že by bylo spravedlivé zamyslet se nad celým systémem příspěvku na péči. 

NRZP ČR přesto vítá předložený senátní návrh zákona a bude podporovat jeho přijetí Poslaneckou sněmovnou, protože je to jasný signál preference domácí péče v přirozeném prostředí před ústavní péčí. Na jednání Vlády bylo uvedeno, že se chystá celá revize dávkových systémů pro osoby se zdravotním postižením. NRZP ČR zatím nemá žádné informace o systémové změně příspěvku na péči či dalších dávek. Jednání, která vedeme na MPSV ČR, zatím nijak nenaznačovala, že by se měl měnit systém příspěvku na péči. To je jeden z dalších důvodů, proč NRZP ČR bude podporovat senátní návrh úpravy příspěvku na péči ve IV. stupni, a to proto, že zatím není žádná systémová změna připravována. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel