Informace č.: 47 - 2018 (zákon o veřejném zdravotním pojištění + upozornění na správní řád)

Vážení přátelé,

Vláda ČR včera schválila novelu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Novela zákona především upravuje zařazování, distribuci a úhradu zdravotnických prostředků. Novela zákona byla připravována také za účasti NRZP ČR. V rámci připomínkového řízení se nám však nepodařilo prosadit všechny změny, které považujeme za důležité. 

Novelu zákona nyní bude projednávat Poslanecká sněmovna. Lze předpokládat, že na následující nejbližší schůzi Poslanecké sněmovny bude novela zákona projednána v prvním čtení. Během letních měsíců by ji měly projednat výbory a v září bude schvalována. Chceme využít především jednání výborů, abychom prosadili změny, které ministerstvo a vláda neakceptovaly v rámci vnitřního i vnějšího připomínkového řízení. V odkaze pod textem naleznete naše připomínky k novele zákona č. 48/1997 Sb., které ve větší části nebyly akceptovány. Předpokládáme, že budeme potřebovat Vaši pomoc při prosazování těchto pozměňovacích návrhů, a proto Vás na ně dnes upozorňujeme. Chceme také prosadit, aby příjemci invalidních důchodů III. stupně měli stanovený limit na úhradu doplatků na léky tak, jako mají lidé ve starobním důchodu. Invalidní důchody III. stupně jsou o více než 1000,- korun nižší než starobní důchody. Je nespravedlivé, že příjemci ID III. stupně nemají stanovený tento limit. 

Vážení přátelé, chceme Vás ještě upozornit na jednu věc, která se projevila při podávání podnětů podle zákona o správním řádu. Pokud toto podání je provedeno pouze elektronicky emailem, tak je možné, že správní úřad (například obec) nebude na toto podání reagovat, protože neobsahuje Váš kvalifikovaný elektronický podpis podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu. Proto je nutné, abyste takové podání vůči správnímu orgánu vždy potvrdili psaným textem s Vaším podpisem a doručili jej buď prostřednictvím podatelny úřadu, nebo dopisem. Pouze ti občané, kteří mají elektronický podpis, mohou svá podání podávat pouze prostřednictvím emailu. Sdělujeme Vám tuto informaci proto, že jsme se již setkali s postupem obce, která nereagovala na podnět, protože nebyl podán podle výše uvedeného postupu. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Připomínky NRZP ČR k novele zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (doc)

 

logo_opz

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel