Informace č.: 59 - 2018 (Výklad novely zákoníku práce ve věci rent)

Vážení přátelé,

dne 19. 7. 2018 schválil Senát návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o zákon, který iniciovala NRZP ČR a týká se vyplácení náhrad za ztrátu na výdělku po ztrátě zaměstnání z důvodu nemoci z povolání nebo pracovního úrazu, a to v souvislosti s neustálým zvyšováním minimální mzdy. Tato novela brzo vstoupí v účinnost, a jak jsme nyní zjistili, tak přijaté znění umožňuje více méně dvojí výklad, a to v systému započítávání minimální mzdy příjemců rent, pokud jsou na Úřadu práce evidováni jako uchazeči o zaměstnání. 

Často se dotazujete na postup ode dne účinnosti uvedené novely, a to u osob, kterým již náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (renta) byla stanovena a vyplácena před účinností výše uvedené novely. Základní problém spočívá v rozdílném přístupu pojišťoven, které náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (rentu) vyplácejí. Zatímco Kooperativa pojišťovna, a.s. vychází při stanovení náhrady z výše minimálním mzdy platné v době první evidence uchazeče o zaměstnání na ÚP, což plně odpovídá navrhované novele zákona, Česká pojišťovna a.s. vychází z aktuální výše minimální mzdy, což vede k trvalému snižování částky odškodňující pracovní úraz. 

Vzhledem k závažnosti problému a možným ekonomickým dopadům na některé osoby jsme požádali o konzultaci legislativu Senátu a Poslanecké sněmovny, případně výklad, jaké datum bude rozhodující pro stanovení výše minimální mzdy. Z textu ustanovení § 271b odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb. ve spojení s přechodným ustanovením uvedené novely se zdá být evidentní výklad, že rozhodujícím datem je první evidence v seznamu uchazečů o zaměstnání na ÚP. Uvedenou konzultaci považujeme za nezbytnou proto, abychom případným nesprávným výkladem neuvedli příjemce rent v omyl. 

Vážení přátelé, do doby, než obdržíme stanovisko obou legislativních odborů k uvedenému problému, nebudeme zatím dávat žádné stanovisko, protože je nutné, aby výklad ustanovení byl sjednocen a aplikován jednotně. 

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel