Informace č.: 72 - 2018 (Hlasování o poukázkách v hmotné nouzi)

Vážení přátelé,

na začátku letošního roku jsme Vás informovali, že jsme prostřednictvím pana poslance Víta Kaňkovského (KDU-ČSL) a dalších poslanců iniciovali novelu zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, která by významným způsobem omezila využívání poukázek při výplatě dávek hmotné nouze, a to především u lidí, kteří si nemohou vlastní prací zvýšit svůj příjem. 

Usilovali jsme o to, aby povinnost vyplácet část dávek hmotné nouze prostřednictvím poukázek byla úplně zrušena. Vzhledem k tomu, že jsme věděli, že tuto věc neprosadíme, navrhli poslanci, aby poukázky byly omezeny pouze u lidí, kteří si věrohodně mohou zvýšit svojí finanční situaci vlastní prací. 

Obdobnou novelu zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi podala poslankyně Jana Pastuchová (ANO) a další poslanci. Paní poslankyně navrhla zrušit poukázky pouze u osob, kterým jsou poskytovány pobytové služby nebo poskytována zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení po celý kalendářní měsíc, nebo jim byla pravomocným rozhodnutím soudu omezena svéprávnost, anebo v případech, kdy se jedná o důvody hodné zvláštního zřetele. 

Dnes proběhlo třetí čtení o novele zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, který podala paní poslankyně Jana Pastuchová (ANO), tisk 89. Nakonec byly přijaty tyto pozměňovací návrhy:

-          poukázky nebudou při výplatě dávek v hmotné nouzi používány u osob, které pobírají příspěvek na péči ve IV. stupni

-          u osob, které jsou starší 70 let

-          u osob, kterým byla přiznána invalidita ve III. stupni

-          současně byl přijat návrh, který stanoví, že zvýšení příspěvku na živobytí z důvodu dietního stravování se bude vyplácet vždy pouze v hotovosti.

Bohužel, neprošly návrhy pana poslance Víta Kaňkovského a dalších, které jsme iniciovali. Jedná se o návrhy, kde by dávky hmotné nouze nebyly částečně vypláceny formou poukázek, a to u osob, které pečují o osobu pobírající II. – IV. stupeň příspěvku na péči, dále u osob, které jsou samy příjemci II. a III. stupně příspěvku na péči. 

Pokusíme se, aby tyto návrhy, které Poslanecká sněmovna neschválila, byly přijaty Senátem. Považujeme za nepřijatelné, aby lidé, kteří dlouhodobě pečují o osobu závislou na péči a nemají vlastní příjem, byli trestáni tím, že budou nuceni nakupovat formou poukázek a šikanováni v obchodech jako osoby, které zneužívají sociální systém. Obdobně považujeme za nepřijatelné, aby lidé, kteří pobírají II. a III. příspěvku na péči museli docházet na Úřady práce pro poukázky a pak je realizovali ve vybrané síti prodejen. Pro řadu z nich je prakticky nemožné, aby se na úřad dostavili. NRZP ČR považuje poukázky v hmotné nouzi za zbytečné. Poukázky poškozují desetitisíce lidí a vůči těm, kteří systém zneužívají, nepřináší žádný efekt. 

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel