Informace č.: 74 - 2018 (Novela zákona o příspěvcích pro osoby se zdravotním postižením)

Vážení přátelé,

včera se uskutečnila tisková konference NRZP ČR, a to v Poslanecké sněmovně, kde jsme, společně s paní poslankyní Radkou Maxovou a panem poslancem Vítem Kaňkovským, představili novelu zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. 

Návrh zákona rozšiřuje možnost získání příspěvku na pořízení zvláštních kompenzačních pomůcek také pro osoby s těžkým omezením pohyblivosti způsobené postižením cév dolních končetin, dále pro osoby s těžkým omezením pohyblivosti v důsledku oběhové nedostatečnosti při onemocnění srdce a dále o osoby, které mají objektivně prokázané těžké postižení plicních funkcí. V odkaze pod textem najdete tiskovou zprávu, která přesně popisuje jednotlivé diagnózy, na které by se vztahovala možnost získání příspěvku na pořízení zvláštní kompenzační pomůcky. 

NRZP ČR se zásadním způsobem podílela na vzniku zákona, a to společně s panem poslancem Vítem Kaňkovským. Tento zákon považujeme za splnění slibu, který jsme dali v loňském roce lidem, kteří mají výše uvedená zdravotní postižení. V loňském roce se nám nepodařilo prosadit tyto diagnózy do zákona, proto jsme připravili novelu zákona, kterou paní poslankyně a pan poslanec podali. Celý zákon si můžete najít na www.psp.cz , jako tisk 267. 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR