Dopis předsedy NRZP ČR členským orgnizacím ve věci schůzky s ministrem práce a sociálních věcí panem Dr. Ing. Jaromírem Drábkem

Přečíst

Vážení přátelé, plánovaná schůzka s panem ministrem Drábkem se uskutečnila i za účasti pana Jana Lormana, předsedy o. s. Život 90. Trvala asi hodinu a pan ministr prohlásil, že jsme prakticky první s kým se schází.

Prvním bodem jednání byl návrh koalice na snížení příspěvku na péči v I. stupni. Uvedl jsem, že pro nás je tento návrh nepřijatelný. Náš návrh, rozdělit příspěvek v I. stupni na dva stupně a na základě posouzení míry závislosti, přiznat příspěvek I.a  nebo I.b se mu zdál zajímavý. Ještě více se mu líbil návrh J. Lormana na přiznání příspěvku v I. stupni dle získaných bodů, tedy od 1200,- Kč do 1700,- Kč. Je ochoten o těchto variantách diskutovat. Základní je pro něj však úkol koalice ušetřit. Prohlásil, že když najdeme jiné peníze, tak nemusí šetřit na službách. V této souvislosti jsem jej upozornil na možnost úspory v systému podpory zaměstnávání OZP, kde dochází k velkému zneužívání systému. Pan ministr reagoval, že to prý by mohl být argument pro partnery ve vládě. Opakovaně jsem pana ministra upozornil, že pro nás není cesta snižování výdajů na sociální služby a pan ministr uvedl, že to slyší. J. Lorman potom uvedl, že senioři jsou (jak on nazval křehcí) a tudíž se u nich velmi obtížně posuzuje přesně potřeba péče, především v I. stupni. Pan ministr to okomentoval tak, že odmítá vyplácet dávky jenom z důvodu věku. Dodal, že PnP je dávka určena cíleně na osoby, které mají zdravotní postižení a nezvládnout některé úkony. V této věci jsem s panem ministrem souhlasil. Závěr je, že ještě budeme o příspěvku na péči v I. stupni jednat.

V souvislosti s rychlou novelou zákona o sociálních službách jsme s kolegou Lormanem vysvětlovali důvody proti zavedení voucherů - drahý systém, omezení svobody volby uživatele, podvázání domácí péče a dále důvody pro odložení převodu kompetencí ve financování sociálních služeb na kraje - možnost nejednotnosti financování v jednotlivých krajích. Na tyto věci pan ministr reagoval vstřícně s tím, že nemůže říci svůj názor, neboť se s problematikou teprve seznamuje. Je ochoten o těchto věcech diskutovat.

Pokud jde o systémovou změnu zákona o sociálních službách, pan ministr prohlásil, že náměty NRZP ČR na způsoby financování sociálních služeb jsou zajímavé (pojišťovací systém, financování služeb prostřednictvím příspěvku na péči a nebo zúčtovatelnými dotacemi na základě výkonových jednotek v jednotlivých typech sociálních služeb). Uvedl, že nemůžeme chtít, aby tyto náměty nějak více komentoval. Sám uvedl, že vidí problém ve velkém rozdílu mezi jednotlivými stupni míry závislosti, a že by viděl cestu v jemnějším členění.

Opětovně jsem připomněl, že nemůžeme souhlasit se snižováním výdajů na sociální služby, ale že chápeme rozpočtovou situaci a nebudeme usilovat o navýšení výdajů. K tomu J. Lorman správně uvedl, že nelze přesně říci, kolik v systému sociálních služeb bylo před rokem 2007 a tudíž hovořit o 100 % zvýšení výdajů není úplně správné.

Posledním bodem jednání byla podpora zaměstnanosti OZP - přesně § 81 zákona o zaměstnanosti - náhradní plnění a § 78 dotace pro zaměstnavatele zaměstnávající více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením. Shodli jsme se, že je to velký problém. Pan ministr se zeptal na můj názor, kdyby bylo náhradní plnění zrušeno. Prohlásil jsem, že nelze tento institut bez dalších opatření zrušit, ale jeho zneužívání je tak velké, že je nezbytné nahradit jej jiným způsobem podpory. V případě příspěvku pro zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají více než 50 % OZP jsem uvedl, že finanční podporu nelze zrušit a pan ministr s tím souhlasil, ale že současný systém je neudržitelný. Více jsme tento problém nediskutovali.

Na závěr jsme se shodli na užitečnosti schůzky s tím, že jsem pana ministra požádal, aby před každým zásadním rozhodnutím o problematice zdravotního postižení proběhla diskuse i s NRZP ČR, což pan ministr přislíbil. Jsem přesvědčen o tom, že se otevřela cesta k diskusi, která bude dále pokračovat.

Vážení přátelé, přeji pěkné horké letní dny a také odpočívejte. Síly budeme potřebovat.

Vašek Krása, předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel