Informace č.: 76 - 2018 (Připomínky pro pracovní skupinu Pacientské rady)

Vážení přátelé, 

v odkaze pod textem Vám posíláme návrh spolku CZEPA – diagnózy, jejichž důsledkem jsou funkční stavy, vyžadující domácí zdravotní péči a současně také sociální služby. Materiál bude projednáván v pracovních skupinách Pacientské rady.

Paní Faltýnková, která materiál pro pracovní skupinu vypracovala, zároveň vyzvala, aby se k němu mohly vyjádřit i další organizace. 

Prosíme Vás o zamyšlení se nad potřebami Vaší cílové skupiny a Vašich členů, nad nedostatky v systému poskytování zdravotních a sociálních služeb v rámci domácí péče. Každá skupina osob se zdravotním postižením má svoje specifické potřeby, a proto je důležité, aby pracovní skupina Pacientské rady měla zpětnou vazbu od co nejširšího spektra lidí se zdravotním postižením. 

Svoje připomínky můžete sdělit přímo na adresu paní Faltýnkové, to je . Vaše případné připomínky bychom samozřejmě paní Faltýnkové předali. 

Přeji Vám všechno dobré

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR