Informace č.: 78 - 2018 (Zvýšení příspěvku na péči)

Vážení přátelé,

asi již víte, že Poslanecká sněmovna v pátek 21. září 2018 schválila v I. čtení senátní návrh novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tisk 160 a postoupila jej do dalšího projednávání. Návrh nyní budou projednávat Výbor pro sociální politiku a také Výbor pro zdravotnictví. Návrh je poměrně jednoduchý, protože obsahuje pouze návrh na zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni. 

Z diskuse, která proběhla k tomuto senátnímu návrhu je pravděpodobné, že je určitá vůle některých poslankyň a poslanců, aby byl navýšen i příspěvek na péči ve III. stupni. Zdá se také, že by se tomuto kroku nebránilo ani MPSV ČR. Současně však v debatě zaznělo několikrát, že takové navýšení není systémové, a že je nutné změnit systém posuzování míry závislosti. Je to nepochybně pravda, ovšem pokud by začala diskuse na téma systémových změn, může se projednávání zákona prodloužit na mnoho měsíců. 

Poslanecká sněmovna zkrátila dobu na projednávání zákona na 30 dní. To znamená, že projednávání tisku 160 by mělo být poměrně rychlé. Poslanecká sněmovna však může, na žádost některého z výborů, kdykoliv lhůtu prodloužit. NRZP ČR osloví předsedkyně obou výborů a MPSV ČR a bude vyjednávat o podobě pozměňovacího návrhu, který by zajistil minimálně zvýšení příspěvku na péči ještě ve třetím stupni nebo i v dalších. Samozřejmě, že to bude obtížné. 

Držte nám palce a přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása

Předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel